Tilbake

Solenergi i høy fart

Det er en enorm utvikling som skjer innenfor solcelleanlegg. Allerede i dag er det installert 6.000 solcelleanlegg i Norge. Med nye bygningsmaterialer og økt kompetanse hos el-installatørene vil dette stige markant i løpet av kort tid.

NEK har gjennomført den webinarserie med sol, energilagring og installasjon som tema. Foredrag fra NVE, Nelfo, Solcellespesialisten, Solenergiklyngen og Universitetet i Tromsø har gitt et bilde av den spennende utviklingen som skjer innenfor solenergi. Allerede i dag er det 6.000 solenergianlegg i drift i Norge og produksjonen av solenergi doblet seg i løpet av 2019.

Vekst i solenergi

Norge har lenge hatt solcelleanlegg i drift. Fram til 2014 var dette i hovedsak anlegg som knyttes til fritidseiendommer, som dermed er frittstående. I 2014 ble det åpnet for å knytte seg til nettet. Dette satte i gang en eksplosjonsartet utvikling, og i september 2020 er det hele 6.000 anlegg knyttet til nettet. Tall viser at den store majoriteten av anlegg finnes på Østlandet og Sørlandet, mens det er lite anlegg i Nord-Norge. I 2020 vil produksjonen av norsk solenergi være rundt 100 GWh, men NVE forventer at utviklingen vil fortsette. For det som er helt sikkert er at alle vil ha mer strøm. Selv om man regner med at den store veksten i energiproduksjonen vil komme fra vindkraft vil bidraget fra solenergi være betydelig. NVE estimerer at sol kan stå for så mye som 20 TWh i 2040. Veksten vil komme av at prisene vil falle og man får mer bygningsintegrerte solceller. I Sverige og delvis Danmark ser man at en stadig større del av solkraft kommer fra solparker. Denne utviklingen har ikke nådd Norge enda, men det er all grunn til å tro at dette bare er et tidsspørsmål.

Bygningsintegrerte solcelleanlegg (BIPV)

I dag har det kommet gode alternativer til de tradisjonelle solcellepanelene som gjerne blir ettermontert på tak. Ved å integrere solceller i takplater kan man erstattet takstein eller annen takbelegning med solcelleanlegg. Det finnes nå også plater som kopierer utseendet til takstein i terrakotta og skifer. Dette gjør at bygninger som har utelukket solceller av estetiske hensyn nå har fått et alternativ. For eksempel ser man nå at både kirker og historiske bygninger bytter ut sin takskifer med tilsvarende «solcelleskifer».

De nye materialene gir også spennende muligheter til arkitektene. Powerhouse Brattøra har blant annet fått fasade med solcellepanel i glass og takkonstruksjonen er designet for å kunne fange opp mest mulig lys. Det finnes også andre eksempler på at fargede glassplater har blitt brukt for å skape et eget uttrykk og kreativitet.

Man forventer at de mange kreative mulighetene som de nye bygningsmaterialene gir vil gi solcelleanlegg en ytterligere vekst. Dette vil ikke bare komme de store monumentalbyggene til gode, men man vil se det også i mange mindre næringsbygg og boliger.

Installatørene på hugget

Nelfo har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at interessen for installasjon er stor. Allerede i dag tilbyr 50 % av installatørene solcelleanlegg. Denne samme undersøkelsen viser at solcelleanlegg har stor interesse blant installasjonsbedriftene og mange ønsker bedre kompetanse. Totalt ser man at 90 % av installasjonsbedriftene ønsker å kunne levere solcelleanlegg, men de som ikke allerede gjøre det opplever at de mangler kompetanse. Nelfo har derfor utviklet en teknisk veileder for solcelleanlegg i boliger. Veilederen tar opp de viktigste problemstillingene elektroinstallatøren må forholde seg til i hvert steg i prosessen.

Standardene er utvidet

Det er NEK 400 som gir kravene til solcelleanlegg. I siste utgave fra 2018 ble standarden kraftig utvidet med nye krav til installasjon av solcelleanlegg. Energilagring og kobling mot nett blir stadig mer aktuelt for eiere av solcelleanlegg. Felles for å koble sammen ulike komponenter og teknologi er at de må snakke samme språk. Den eneste måten å til det er ved å bruke standarder. NEK har allerede de standardene som er nødvendig for dette og porteføljen blir stadig utvidet for å håndtere nye problemstillinger.

Les mer om NEKs arbeid innenfor solenergi.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023