Tilbake

Vindkraft i medvind

Vindkraft står for en stadig større del av elektrisitetsproduksjonen og er viktig for de globale klimamålene. NEK har derfor en økt satsning på standardisering innenfor vindkraft.

Kraftig vekst i vindkraft

Klimautfordringene må løses og utslippene av klimagasser må senkes dramatisk. Verden har derfor behov for mer fornybar energi, og med Norges værforhold er landet i en unik posisjon til å levere vindkraft. Landbaserte vindkraftverk har vi sett lenge og i dag finnes det 42 norske vindkraftverk som på årsbasis produserer cirka 7,7 TWh. Det er ytterligere 11 vindkraftverk under utbygging og 39 prosjekter har fått konsesjon. Produksjonen kan derfor i løpet av noen år nærme seg 20 TWh, som tilsvarer strømforbruket for cirka 480.000 husstander.

-Det er en enorm aktivitet innenfor vindkraft. Verden trenger ren kraft og her kan Norge gi et stort bidrag til å nå klimamålene. Kostnadene går også kraftig ned og flere prosjekter vil bli lønnsomme. Ikke minst på grunn av at standardiserte løsninger gjør utbyggingene kostadseffektive, forteller Leif Aanensen administrerende direktør i NEK.

Stor interesse for standardisering

NEK har tatt konsekvensene av den store interessen for vindkraft og behovet for standardiserte løsninger. De har blant annet ansatt en ny prosjektleder som har fått ansvar for fornybar energi. Medlemstallet i standardiseringskomiteen NK 88 – Vindkraftverk har også steget og viser at det er en økende interesse for fagområdet.  NK 88 speiler den tekniske komiteen TC 88 i IEC og er ansvarlig for å ivareta norske interesser i den internasjonale standardiseringen.

-Det er utrolig moro å arbeide med vindkraft. Vi er jo tross alt en del av klimaløsningen. Interessen for å delta i komitearbeid er også stigende og vi har nå fått en bred medlemsbase. Når det er sagt, ønsker vi fortsatt flere medlemmer velkommen. Jo, bredere sammensetning komiteen har, jo bedre vil vi kunne ivareta norske interesser og behov, sier Kristin Fagerli, prosjektleder fornybar energi i NEK.

Havvind kan bli et nytt industrieventyr

Internasjonalt er en økende interesse for havvind. Det spås at det store veksten for vindkraft vil skje off-shore.  Norske bedrifter innenfor offshore sitter på en unik kompetanse, som også kan anvendes for havvind. Først og fremst har Equinor grepet denne ballen, og har levert og utvikler vindkraftverk i Storbritannia, USA og Baltikum. Det er ventet at dette vil får stor betydning for norsk leverandørindustri og at andre norske utbygger vil komme på banen. Havvind vil nå få sine egne krav i de internasjonale standardene.

-Havvind er et viktig felt for NK 88. Norge har unike forutsetninger for å kunne ta et tydelig eierskap innenfor dette feltet. Det er derfor viktig at norske bedrifter deltar i standardiseringsarbeidet. Det er bare på denne måten de norske interessene blir tatt hensyn til i de internasjonale standardene, som alle aktører må forholde seg til. Skal vi få et nytt norsk industrieventyr er tiden for å gripe tak nå, avslutter Kristin Fagerli.

Les mer om arbeidet i NK 88.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023