Tilbake

Bli med NEK på workshop i Stockholm

NEK inviterer nå unge nordmenn innenfor elektroteknikk til å delta i IEC Young Professional 2020 programmet. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Stockholm 5 – 9 oktober. På programmet står en workshop med et innholdsrikt program og deltakere fra hele verden.

International Electrotechnical Commission (IEC) er verdens ledende organisasjon for utarbeidelse og utgivelse av internasjonale elektrotekniske standarder. Alle anlegg og produkter med elektrotekniske funksjoner er basert på standarder. Dette gir effektiv produksjon, åpen konkurranse og trygghet for sluttbruker, enten det er i hjemmet eller store kraftverk.

Young Professionals

Young Professionals

IEC ønsker at flere unge mennesker med elektroteknisk bakgrunn skal delta i arbeidet med standardisering. De har derfor utarbeidet programmet IEC Young Professionals. Under IEC Young Professionals deltar unge fra hele verden med bakgrunn innenfor elektroteknikk. Programmet vil gi både faglig kompetanse og mulighet til å bygge seg et stort internasjonalt nettverk. Under IECs årsmøte i Stockholm 5 – 9 oktober 2020 blir det arrangert en workshop som markerer oppstart av et nytt program. Norge vil ha muligheten til å sende to deltakere til IEC Young Professionals 2020.

-IEC Young Professionals er inngangen til mange spennende muligheter, både nasjonalt og internasjonalt. Du kan treffe noen av elektroteknikkens fremste internasjonale eksperter. Disse ekspertene legger premissene for et globalt marked og kontakten med disse kan utgjøre et verdifullt nettverk. Kostandene til reise og opphold blir selvfølgelig dekket av NEK og IEC. Det er ikke andre krav for å søke enn at du er yngre enn 35 år og har bakgrunn fra elektroteknikk. På grunn av Covid-19 viruset må vi ta forbehold om at tiden fram til oktober er lang og ingen vet hvordan situasjonen er da. Vi er imidlertid optimister og ser framover mot IEC Young Professionals 2020, forteller Eirik Sollie, prosjektleder i NEK og ansvarlig for IEC Young Professionals.

Interesserte kandidater vil finne mer informasjon på NEKs nettsider.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024