Tilbake

Elektrostatiske utladninger får ny gnist

Elektrostatiske utladninger (ESD) er i mange tilfeller uventede og kan, hvis det er uønsket, kreve bruk av forebyggende tiltak. Hvis elektrostatiske fenomener blir neglisjert utgjør dette en risiko for elektronisk utstyr, personell og bygninger. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) jobber gjennom normkomiteen NK 101 med standardisering innen dette området. Komiteen har stadig høyere aktivitet og nye medlemmer.

Mer sårbar for statisk elektrisitet

Utviklingen innenfor elektronikk når stadig nye høyder. Komponentene blir mindre, inneholder mer funksjonalitet og teknologien blir stadig mer avansert. Dette øker også sårbarheten for funksjonsfeil på grunn av statisk elektrisitet. Under de rette forhold kan det lett genereres elektrostatiske ladninger på så mye som 35.000 V. Selv om det er lave strømmer kan en  utladning på et slikt nivå få negative følger for ømfintlig utstyr og i områder som karakteriseres om eksplosjonsfarlige. I enkelte tilfeller kan dette gi dramatiske følger. Mange elektroniske komponenter tåler ikke engang en utladning på 2 – 300 volt.

-Dette arbeidet viser seg bare mer og mer aktuelt. Vi ser at feilforhold som følge av ESD er økende. Det er derfor viktig at alle som håndterer sensitivt utstyr forstår bakgrunnen for at slike feil oppstår. Man må også vite hvordan man kan iverksette nødvendige tiltak mot dette, forteller Eirik Sollie, fagansvarlig for statisk elektrisitet hos NEK.

Årsakene er komplekse

Elektrostatiske fenomener oppstår først og fremst på grunn av egenskapene ulike materialer har til å lade seg opp ved friksjon med, eller bevegelse i forhold til hverandre. Omfanget av elektrostatiske effekter avhenger imidlertid ikke bare av materialenes art eller konstruksjonen av enheter. Miljøet og mangelfull opplæring av personer som håndterer materialene eller enhetene er også medvirkende årsaker. Eksempler på miljøer hvor elektrostatiske utladninger kan føre til uønskede situasjoner er:

  • Produksjon og service av elektronisk utstyr,
  • Prosessindustri
  • Helsetjenester
  • Eksplosjonsfarlige områder

Bruk av standarder virker preventivt

De uønskede situasjonene innebærer alt fra skade på utstyr, brann og eksplosjonsfarer til elektrisk sjokk for personell. For å redusere omfanget av slike uønskede situasjoner er det viktig at det iverksettes tiltak. Tiltakene må føre til kontroll av årsaken til situasjonene og redusere sannsynligheten for at det fører til skade. I NK 101 jobbes det er derfor med standarder og andre publikasjoner som gjør det enklere å finne og iverksette de rette tiltakene.

-Sammensettingen i komiteen er bred og inkluderer medlemmer som representerer bransjer som helseforetak, produsenter av elektronikk og rådgivende tjenester. Vi får dermed belyst problemstillingene fra flere vinkler og behov. Samtidig ønsker vi enda flere velkommen til å delta i arbeidet. Med enda flere deltakere fra berørte bransjer får vi et bredere grunnlag for kravene i standardene, fortsetter Sollie.

Internasjonalt arbeid

NK 101 følger arbeidsprogrammet i den internasjonale komiteen i IEC, TC 101, og har eksperter som jobber i ulike arbeidsgrupper. Arbeidsprogrammet omfatter standarder og andre publikasjoner som tar for seg testmetoder og testprosedyrer. Standardene omfatter også design og implementeringskrav til prosedyrer, utstyr og annet materiell for å redusere eller fjerne farer forbundet med ESD.

Sterkere fokus på Norge

NK 101 har også inntil nylig hatt et nært forhold til Nordisk ESD Råd. Nylig besluttet komiteen å fristille seg i større grad fra rådet for å fokusere på arbeidet i Norge.

-Når komiteen har besluttet å fristille seg i større grad fra Nordisk ESD Råd frigir dette både tid og ressurser til å fokusere på arbeidet i Norge. Vi skal nå se prosjekter som fører til økt bevissthet rundt publikasjonene og lette tilgangen på informasjonen. Videre forventer vi at et sterkere fokus på norske interesser fører til at det blir flere medlemmer til komiteen, avslutter Sollie.

Les mer om NK 101 – Statisk Elektrisitet

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Det skal bli lettere å måle EMC

Dato
14.12.2022