Tilbake

Maskinsikkerhet må tas på alvor

En maskin består av bevegelige deler som drives av motorer og styres av elektrisk utstyr. Om dette feiler kan det medføre fysiske farer i tillegg til elektriske farer. Maskiner skiller seg derfor fra andre elektriske installasjoner og krever andre vurderinger. Maskinsikkerhetsstandarden (NEK EN 60204-1) tar høyde for nettopp dette.

Verifikasjon vedlikehold

Sårbarheten øker

Elektriske maskiner har gjennomgått store forandring i de siste ti-årene. Ikke bare har de blitt flere, men de har også blitt svært avanserte. Spesielt innenfor motorstyring, elektroniske styresystemer og sensorteknologi har det vært, og er, en rivende utvikling. Den avanserte teknologien gjør også at sårbarheten øker. Ikke minst i forhold til EMC, som det i dag må tas spesielle hensyn til.

-Vi ser at bruken av elektronisk utstyr i maskiner har økt enormt. Dette øker faren for feilfunksjon ved forstyrrelser og utfordringer med EMC. Maskinsikkerhets-standarden omhandler derfor EMC spesielt og tar hensyn til den nye virkeligheten for maskiner. Også cybersikkerhet vil det i tiden framover være viktig å ta på alvor og gjøre nødvendige tiltak, forteller Trond Salater som er fagsjef i NEK.

Norske installatører må oppfyller EU-bestemmelser

Standarden oppfyller spesifikke sikkerhetskrav i både Maskindirektivet og Lavspenningsdirektivet da denne er godkjent av EU kommisjonen. Normen er derfor en “verktøykasse” som gjør det enkelt å oppfylle krav til elektriske installasjoner på maskiner på en enkel måte. Norge er forpliktet til å følge dette direktivet gjennom EØS avtalen og ved eksport av maskiner til EØS land. Ved å utføre arbeidet etter NEK EN 60204-1 er man sikret at man holder seg innenfor regelverket. Man har da ikke bare tilgang til Europa, men også hele verden.

Store konsekvenser med feil standard

En vanlig feil er å bruke kravene i NEK 400 også ved installasjon av elektriske maskiner.  Imidlertid tar NEK 400 for seg elektriske installasjoner som er statiske der fokuset er elsikkerhet. I en maskin er det bevegelig deler og det gir mekaniske farer. Maskinsikkerhetsstandarden tar med seg denne dimensjonen og legger til grunn helt andre risikovurderinger enn ved lavspent installasjoner. I en maskin er man først og fremst opptatt av faren for fysiske skader og spesielt beskytte personer mot mekaniske farer gjennom etablering av aktive sikkerhetsfunksjoner, overvåkning og sikre styresystemer.

-Bruker man NEK 400 på elektriske maskiner har man bare ivaretatt 20 – 30 prosent av det som er nødvendige vurderinger. Dersom det skjer en skade eller ulykke vil myndighetene se på risikovurderingen. Er denne bare foretatt på bakgrunn av feil standard kan man både få bøter og bli erstatningspliktig. Ved grove tilfeller vil man bli gjenstand for politietterforskning og kan stå foran en tiltale fortsetter Trond Salater.

NEK arrangerer maskinsikkerhetsseminar i

Bergen 5. mars

Oslo 26. mars

Under seminarene vil man gå i dybden på de utfordringer man løser og gevinster man henter ved bruk av riktig standard.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024