Tilbake

Enighet om landstrøm oppnådd

Under Landstrømsforum, som ble arrangert av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), nådde man nylig en milepæl. Det ble fremmet et forslag om spenningsnivåene havnene skal tilby og et prinsippvedtak ble fattet. Dette er viktige skritt i retning av standardiserte landstrømløsninger og bidrar til raskere elektrifisering av skipsfarten.

Båter fra DFDS og Stena Line bruker det nye anlegget for landstrøm
Oslo Havn

Lite samsvar mellom havn og skip

Enova har bevilget nærmere 580 millioner kroner til 90 landstrømanlegg. Imidlertid er det havner hvor det nesten ikke er fartøy som kobler seg til landstrøm. Noe av årsaken kan tilskrives manglende samsvar mellom spenningen som tilbys i havnene og hva skipene har behov for.

Den norske flåten er svært variert og el-anleggene har behov for forskjellige spenningsnivå. Noen fartøy har el-anlegg hvor spenning er basert på løsninger som nettselskapene ikke er forpliktet til å levere. Samtidig har ikke havnene klart å standardisere landstrøm tilbudet sitt da skipenes behov er uoversiktlig.

-Det er eksempelvis en samfunnsmessig utfordring at det bygges havneanlegg, tilpasset ferger, uten standardiserte løsninger. Fergene skal bruke en havn for en bestemt kontraktsperiode. Ved kontraktsperiodens utløp risikerer landstrømanlegget å måtte bygges om til en annen fartøytype. Kostnaden for dette plukkes opp gjennom skatteseddel eller billettpriser, forteller Arild Røed i NEK og leder av Landstrømsforum.

Spenning og frekvens for landstrøm

Under siste møte i Landstrømsforum ble behovet for å standardisere spenningsnivå og frekvens behandlet.  I forkant var det sendt ut høringsdokumenter til medlemmene i forumet. Under møtet ble man enige om ett prinsippvedtak for spenningsnivå og frekvens på elektrisiteten som havnene skal levere. Nivåene man kom til enighet om var:

Mellom nettselskap og nettkunde:

400 V AC 50 Hz

690 V AC 50 Hz

11 kV AC 50 Hz

22 kV AC 50 Hz

Mellom landstrømstilbyder og landstrømskunde

400 V AC 50 Hz

440 V AC 60 Hz*

690 V AC 50 Hz

690 V AC 60 Hz*

6,6 kV AC 50 Hz og 60 Hz*

11 kV AC 50 Hz

11 kV AC 60 Hz*

*Nettselskapene er ikke forpliktet til å levere denne spenningen

Med en felles forståelse mellom havner og rederiene om hva som kreves, ligger forholdene til rette for at alle skip over tid skal kunne koble seg til landstrøm når de ligger til kai.

– Det er et stort skritt i riktig retning å få fattet dette prinsippvedtaket i Landstrømsforum. Å få dokumentert hva bransjen er enig om, samt å få prøvd tanker og ideer foran denne kompetente forsamlingen viktig. Da får vi synliggjort for rederier, havner, produsenter og myndigheter hvilken vei som er den beste frem mot utslippsfrie havner. Samtidig er det også viktig å få dokumentert hvilke løsninger som er uønskede, avslutter Arild Røed.

Du kan lese mer om prinsippvedtakene fra Landstrømsforum her.

Landstrømsforum er et samarbeid mellom NEK og Enova. Formålet med forumet er å identifisere og finne løsninger på de utfordringene som finnes, slik at skipsflåten kan elektrifiseres. Forumet består av mer enn 130 medlemmer som representerer både rederier, havner, utstyrsleverandører og nettselskapene.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024