Tilbake

Hva er DIGIN og hva er CIM?

Den norske kraftsektoren er i ferd med å digitaliseres. Store mengder informasjon i kraftnettet skal utnyttes for et effektivt kraftnett. Sentralt i digitaliseringen er Common Information Model (CIM) standardene fra IEC. CIM-standardene danner grunnlaget for en felles datautvekslingsmodell og er sentral i nettselskapenes DIGIN prosjektet.

IEC TC 57

DIGIN

Det genereres konstant store mengder informasjon i kraftnettet. Fram til i dag har nettselskapene i stor grad arbeidet hver for seg. Man går derfor glipp av store gevinster knyttet til digitalisering og ny teknologi. Dette skal bransjen gjøre noe med og har etablert DIGIN prosjektet. DIGIN er eid av Energi Norge og skal effektivisere datautvekslingen mellom aktørene i kraftsystemet. For å få til dette skal det etableres en felles informasjonsmodell som er basert på IEC CIM-standardene.

CIM

IEC CIM- standardene er utviklet i kraftbransjen over mange år. Disse standardene blir stadig mer utbrett i den internasjonale kraftindustrien og vil nå altså danne grunnlaget for den norske nettbransjens felles informasjonsmodell. Med CIM vil den nye informasjonsmodellen gi aktørene et felles språk som gjør det mulig å utveksle data selv om systemene er forskjellige. Med den nye modellen vil man ha større forutsetninger for å løse felles utfordringer, mer effektiv drift og mer presis planlegging. I Norge er det Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) som er ansvarlig for CIM-standardene.

Kurs i CIM

CIM vil bli en sentral del av informasjonssystemene til alle nettselskapene når DIGIN prosjektet er ferdigstilt. Kunnskapen om CIM må derfor økes hos de ulike aktørene enten det er hos myndigheter, nettselskap, kraftprodusenter eller leverandører. Energi Norge og NEK samarbeider derfor om et kurs som blir arrangert i Oslo 26 og 27 februar 2020.

Kurset er to-delt:

Dag 1 gir en generell gjennomgang av CIM standardene. Denne delen av kurset vil passe for de som ønsker en innføring og oversikt over Common Information Model.

Dag 2 er praktisk rettet og man tar et dypdykk inn i standardene. Sentralt er gjennomgang av cases og bruk av ulike verktøy. Dette kurset er rettet mot teknisk personell som skal jobbe direkte med applikasjoner som støtter CIM.

Du kan lese mer om kursene og melde deg på her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023