Tilbake

Klart for prinsippvedtak i Landstrømsforum!

Landstrømsforum ble lansert høsten 2017 som ett samarbeid mellom Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Enova. Under forumsmøte 3. desember er man klare for å legge frem sine første, viktige prinsippvedtak.

Prinsippvedtak

Landstrømsforum har med dette nådd en viktig milepæl. Under forumsmøte 3. desember vil flere viktige prinsippvedtak bli lagt frem for medlemmene. I tiden fram til møtet har arbeidsgruppene hatt en rekke saker til vurdering:

  • Grensesnittet mellom aktørene
  • Tilkoblingspunkt på ferger
  • Spenning og frekvens
  • Størrelse på manuelt håndterbart utstyr, ladeplugger og sikkerhetssystemer
  • Transformatordesign for besparelse i nettselskapenes beredskap
  • Konseptskisser for bilferger

Felles nasjonale retningslinjer

Vedtak som gjøres av forumet vil utgjøre det nærmeste man kommer enighet om felles nasjonale retningslinjer. Videre skal det jobbes for å få vedtakene inn i det internasjonale standardiseringsarbeidet i IEC. De maritime arbeidsgruppene i IEC arbeider nå med løsninger som det er viktig for Norge å påvirke.

Landstrømsforum har en medlemsmasse som representerer rederier, havner, nettselskaper, leverandørindustri og miljøorganisasjoner. Dette sikrere en solid forankring av vedtakene.

Landstrømsforum-møtet 3. desember er åpent for medlemmer av forumet, men det er enkelt å bli medlem. NEK ønsker alle interessenter velkommen til Lilleakerveien 8 like ved Lysaker stasjon, 3. desember klokken 10.00. (NB! Det er begrensede plasser)

Les mer og meld deg på her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap 

Dato
28.11.2023

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023