Tilbake

Klart for prinsippvedtak i Landstrømsforum!

Landstrømsforum ble lansert høsten 2017 som ett samarbeid mellom Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Enova. Under forumsmøte 3. desember er man klare for å legge frem sine første, viktige prinsippvedtak.

Prinsippvedtak

Landstrømsforum har med dette nådd en viktig milepæl. Under forumsmøte 3. desember vil flere viktige prinsippvedtak bli lagt frem for medlemmene. I tiden fram til møtet har arbeidsgruppene hatt en rekke saker til vurdering:

  • Grensesnittet mellom aktørene
  • Tilkoblingspunkt på ferger
  • Spenning og frekvens
  • Størrelse på manuelt håndterbart utstyr, ladeplugger og sikkerhetssystemer
  • Transformatordesign for besparelse i nettselskapenes beredskap
  • Konseptskisser for bilferger

Felles nasjonale retningslinjer

Vedtak som gjøres av forumet vil utgjøre det nærmeste man kommer enighet om felles nasjonale retningslinjer. Videre skal det jobbes for å få vedtakene inn i det internasjonale standardiseringsarbeidet i IEC. De maritime arbeidsgruppene i IEC arbeider nå med løsninger som det er viktig for Norge å påvirke.

Landstrømsforum har en medlemsmasse som representerer rederier, havner, nettselskaper, leverandørindustri og miljøorganisasjoner. Dette sikrere en solid forankring av vedtakene.

Landstrømsforum-møtet 3. desember er åpent for medlemmer av forumet, men det er enkelt å bli medlem. NEK ønsker alle interessenter velkommen til Lilleakerveien 8 like ved Lysaker stasjon, 3. desember klokken 10.00. (NB! Det er begrensede plasser)

Les mer og meld deg på her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Overspenning – en trussel for smarte installasjoner

Dato
16.05.2023
Hvordan står det til med Cybersikkerheten i din virksomhet?

Cybersikkerhet - handling nå!

Dato
14.05.2023

Nordic Young Professional - en gratis workshop for unge ingeniører!

Dato
20.04.2023