Tilbake

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Tekst: Gunnar Gjesdal

NEK skal lanseres en egen delstandard i NEK 400 for lading av elbåt. Den nye standarden er nå ute på høring, og NEK ber om kommentarer på høringsforslaget.

Candela

Standardisert løsning for lading av elbåt

Det blir stadig flere båter som drives av elektrisk energi, og behovet for ladeplasser øker. Fram til nå har det ikke vært standardiserte løsninger for installasjon av slike maritime ladeplasser. NK 64 har derfor utviklet en ny delstandard til NEK 400. Den nye delstandarden har fått navnet NEK 400 8-825 Forsyning av elektriske fartøy.

Omfang

De spesielle kravene i NEK 400-8-825 gjelder for kurser beregnet til å overføre energi mellom en elektrisk installasjon og et energilagringssystem for elektrisk fremdrift av fartøyer hvor merkestrømmen er:

– ≤ 63 A for AC tilkoblingspunkter for elektrisk fartøy, og

– ≤ 400 A for DC tilkoblingspunkter for elektrisk fartøy.

Entydig metode

Med den nye delstandarden vil installatørene få en entydig metode for installasjon av ladeutstyr for elbåt, som tar for seg de spesielle forholdene som finnes i maritime miljøer.

Høringsdokumenter

Delstandarden er nå ute på åpen høring og alle dokumenter finnes på

NEK 400 8-825:2024 Forsyning av elektriske fartøy sin høringsside.

Alle kommentarer legges inn i kommentarskjema og sendes til kommentar@nek.no