Landstrømsforum 3. desember

  

Registrering

“Elektrifisering av Skipsfarten”

Program

Åpne alle

Forumsmøte 10:00-17:00

Påmelding

Dato: 3.12 2019,  Adresse: Lilleakerveien 8, Oslo

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*

Praktiske detaljer

Lilleakerveien 8, Oslo

Tid og sted

Dato: 3. desember 2019
Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (ved CC-Vest)

Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

Målgruppe

Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Det sosiale

Generell beskrivelse av forumsmøtet

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Formål med forumsmøtet

Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere…