Landstrømsforum 3. desember

  

Registrering

“Elektrifisering av Skipsfarten”

Program

Åpne alle

Forumsmøte 10:00-17:00

 • 09:30Registrering
  Registrering
 • 10:00Velkommen
  Arild Røed
  Arild Røed Fagsjef ex-områder og maritime el-installasjoner

  Status i Landstrømsforum, organisering av arbeidet og planer fremover 

 • 10:15ENOVA – planer for 2020
  Reidun Svarva, Enova
  Reidun Svarva, Enova

  Prinsippskisse for Enovas tildelingskriterier for 2020.

   

 • 10:30Landstrømsforums nasjonale prinsippvedtak
  Arild Røed
  Arild Røed, NEK Fagsjef ex-områder og maritime el-installasjoner

  NEK v/Arild Røed presenterer konseptet med Landstrømsforum prinsippvedtak. Arbeidsgruppene har jobbet frem flere forslag til standardisering, men det tar tid å publisere ferdige standarder. Landstrømsforum introduserer derfor nasjonale prinsippvedtak som skal representere beste-praksis.

 • 10:30Presentasjon av prinsippvedtak fra arbeidsgruppe 3
  Olav Rygvold
  Olav Rygvold Leder for arbeidsgruppe 3

  Leder for arbeidsgruppe 3, Olav Rygvold presenterer arbeidet i arbeidsgruppe 3, samt forslag til nasjonalt prinsippvedtak for ansvarsgrensesnittet mellom de forretningsmessige aktørene for Landstrømsforsyning.

 • 11:15Kaffepause
  Kaffepause
 • 11:30Fastsettelse av prinsippvedtak fra arbeidsgruppe 3

  Forumet diskuterer og fatter prinsippvedtak basert på konsensus.

 • 12:00Lunsj
  Lunsj
 • 12:45Presentasjon av prinsippvedtak fra arbeidsgruppe 1
  Thomas Høven fra Siemens og medlem av NEK/NK18
  Thomas Høven Leder arbeidsgruppe 1 - standardisering

  Leder for arbeidsgruppe 1, Thomas Høven, legger frem statusrapport, samt forslag til nasjonale prinsippvedtak

  Presentasjon av forslag til prinsippvedtak:

  1. Spenning og frekvens
  2. Valg av Plugg og kontakt for manuelle operasjoner uten bruk av hjelpeutstyr
  3. Valg av Kabel for manuelle operasjoner uten bruk av hjelpeutstyr
  4. Sikkerhet og forrigling
  5. Galvanisk skille
  6. Ytelse og høyspenning for bilferger
  7. Tilkoblingspunkt for ladbare bilferger
 • 13:45Kaffepause
  Kaffepause
 • 14:00Fastsettelse av prinsippvedtak

  Forumet diskuterer og fatter prinsippvedtak basert på konsensus.

 • 14:45Kaffepause
  Kaffepause
 • 15:00Saksinnlegg
  • Fergesambandet – Anita Bjørklund – Statens Vegvesen
  • Environmental Port Index – EPI – Einar Bjørshol – Kystverket
  • Utfordringer med Landstrøm og korrosjon – Eirill Bachmann – Sintef
  • Betalingsløsninger – Erik Aadland – Grieg Connect
  • Aktuelt fra IEC – internasjonale standarder – Thomas Høven – NEK
 • 16:30Avslutning

Påmelding

Dato: 3.12 2019,  Adresse: Lilleakerveien 8, Oslo

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*

  Praktiske detaljer

  Lilleakerveien 8, Oslo

  Tid og sted

  Dato: 3. desember 2019
  Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (ved CC-Vest)

  Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

  Målgruppe

  Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

  Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

  Kontakt oss

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

  Det sosiale

  Generell beskrivelse av forumsmøtet

  Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

  Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

  Formål med forumsmøtet

  Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere…