Tilbake

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Tekst: Kristoffer Gjertsen

NEK ønsker å meddele at NEK 801:2024 Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap – Mobile enheter er klar for offentlig høring. Det har vært lagt ned en betydelig innsats i prosjektgruppen, bestående av medlemmer fra standardiseringskomiteen NK 500 Forsvar og beredskap. Standarden har vært under arbeid i to og et halvt år. 

Om NEK 801 – Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap 

NEK 801 er en ny standard som spesifiserer krav til elektriske anlegg, -maskiner og -utstyr i mobile enheter, til bruk under oppdrag av forsvar og beredskapsaktørene. Den skal ivareta beredskapsaktørenes behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø. 

Formålet med standarden

Formålet med standarden er å skape en tydelig og forutsigbar forventning til sikkerhet og funksjonalitet ved anskaffelser. Standarden skal også bidra til felles løsninger for beredskapsaktørene for bedre samhandling og kompatibilitet mellom enheter fra de ulike aktørene. Felles løsninger og kompatibilitet vil være formålstjenlig for Totalforsvaret. 

Hva er på høring?

Dette er første utgave av standarden for forsvar og beredskap. For at den skal kunne fungere effektivt fra publisering er det viktig at innspill blir hørt og implementert. Dette gjelder særlig innspill fra beredskapsaktørene og deres leverandører, men også andre interessenter. Dersom standarden skal kunne bidra til bedre samhandling gjennom kompatibilitet mellom enhetene, er en bred forankring nødvendig. 

Gi innspill

NEK inviterer derfor til å komme med innspill, innen høringsfristen 20. september 2024. Se mer informasjon om hvordan du kan bidra på høringssiden for NK 801 – Elektriske installasjoner og utstyr for forsvar og beredskap.

 

Les mer om NEK 801