Tilbake

Samferdsel i full fart

“NK 300 el og ekom i samferdsel” som så dagens lys for knappe fem måneder siden har hatt en eventyrlig vekst. Den teller nå rett i underkant av 30 medlemmer og er dermed blitt en av NEKs største komiteer. Ingen komiteer tidligere vokst så raskt. NEKs fagsjef Gunnar Gjesdal har vært den som har sjøsatt satsingen – og vi lurer på hva som er den magiske oppskriften.

Komitesamarbeid

– Det er full fart i samferdselsektoren. Bare de årlige investeringene på 5 milliarder kroner i elektrotekniske anlegg i vegsektoren alene er en medvirkende faktor. NK 300 er et sted man bør være om man ønsker å være en del av denne verdiskapningen. Komiteen er utfordret på å utvikle en standard som balanserer interessene til myndighetene, vei-utbygger, leverandørindustrien, rådgiverne og entreprenørene. De er nå samlet rundt et bord og kan bryne seg på hverandre i en strukturert setting, sier fagsjef Gunnar Gjesdal.

Han legger til at viktige avklaringer mellom partene kan drøftes i komiteen og fellesskapsløsningene kan nedfelles i standarden. Det er langt bedre samfunnsøkonomi å ta dette i en slik setting enn å vente på konfliktene på anleggsplassen, forteller han. Det man skal ende opp med er en standard som erstatter det tekniske og materielle innholdet i N 601 som er Statens vegvesen sin vegnormal. Sistnevnte vil slankes i betydelig og vil henvise til den nye standarden.

Samarbeidet med Statens Vegvesen

NEK har tidligere skrevet om samarbeidet med Statens vegvesen. Det er formaliseringen av dette som var startskuddet for arbeidet som Gjesdal nå leder

– Jeg har selv bakgrunn fra entreprenørsiden, Statens vegvesen og myndighetshold. Dette er en erfaring det er nyttig å ha med seg i arbeidet med å tilrettelegge for at de involverte aktørene samspiller på en best mulig måte og kommer frem til  de gode fellesskapsløsningene. Dette er bare mulig dersom partene føler seg trygg på prosessen og arenaen. Her er man inne på det som er NEKs kjernevirksomhet gjennom mange år, fortsetter Gjesdal.

Helhetlig tenkning

Fagsjefen påpeker betydningen av å tenke helhetlig på el og ekom i denne sektoren. Han viser til at ekom- og elektriske anlegg griper så tett inn i hverandre. Det blir derfor feil å plassere disse i hver sin silo. Det er likevel ikke snakk om å starte med blanke ark.

– NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem, som den nye standarden vil hete, er tuftet på bruk av andre standarder der dette finnes. Innenfor elsikkerhet kaller den opp NEK 400, innen design av tavler kaller den opp NEK 439 og innenfor utforming av ekomnett kaller den opp NEK 700-serien. Slik fortsetter det. Der brukeren må foreta valg, eller det er “hvite felt på kartet” vil komiteen fylle inn tekniske og materielle krav, legger Gjesdal til.

Bredden

Vi utfordrer Gjesdal på hva han er mest fornøyd med så langt.

– Det er enkelt å svare på; det er bredden i komiteen. Det gir en helt unik forankring og et nettverk som har verdi langt utover arbeidet med standarden. Vi kommer forøvrig til å kjøre en åpen linje med å involvere andre eksterne miljøer ved behov. Dette både sprer det gode budskapet og stimulerer til ytterlig medvirkning, fastslår Gjesdal.

Forum

NEK har også planer om å etablere et forum for elektrifisering av samferdsel. Gjesdal avslutter med å forklare forskjellen mellom et forum og en komité.

– NEK etablerer forum på områder hvor man trenger en overbygning. Ulike samfunnsutfordringer krever bidrag fra flere av våre tekniske komiteer og da bruker vi gjerne forum til å koordinere arbeidet, samt involvere og engasjere interessenter som normalt ikke deltar i våre komiteer. Forumene utvikler ikke standarder, men kan gi råd og anbefalinger som deltakere kan bruke videre på sine arena. Elektrifisering innen samferdsel krever bidrag og koordinering fra flere av komiteene våre, hvilken er grunnen til at vi reetablerer dette, men nå med et bredere mandat enn tidligere. Nå dreier det seg ikke bare om å få på plass lade infrastruktur for personbiler, men også for tyngre kjøretøy.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024