Tilbake

Ny del av NEK 399

NEK 399 Tilknytning av elanlegg og ekomnett er den ledende normen for grensesnittet mellom netteier og eier av elanlegg og ekomnett. Den raske elektrifisering av transportsektoren har tvunget fram en umiddelbar løsning også for høyspenningsanlegg.

Høyspenning livsfare

Den norske transportsektoren er i kraftig endring. Stadig flere fergestrekninger betjenes av elektriske ferger.  Nye landstrømsanlegg planlegges og lanseres. Ladestasjoner for elektriske biler blir en stadig viktigere del av den norske infrastrukturen.

Standardisert grensesnitt

Som en følge av den storstilte elektrifiseringen av transportsektoren har det oppstått et umiddelbart behov for å standardisere grensesnittet mellom eiere av elektriske høyspenningsanlegg og elnetteiers fordelingsnett.

Særlig har det fremkommet behov for standardisering av landstrømsforsyning til skip, ferger, samt hurtigladestasjoner i vegnettet.

-Det er vært et uttalt behov for en standardisert løsning i grensesnittet mellom høyspenningsanlegg og fordelingsnett. Vi har kommet fram til en løsning som gjør at vi umiddelbart kan dekke dette behovet.  Slik har de involverte partene et godt grunnlag for å inngå avtaler forteller fagsjef Espen Masvik i NEK.

Ny del av NEK 399

Den nye løsningen er en del av NEK 399 serien. Løsningen bygger derfor på de samme prinsippene som for metodene A, B og C beskrevet der. Denne nye spesifikasjonen, NEK NSPEK 399 – Metode D, er ment å imøtekomme behovet i transportsektoren samt tradisjonelle høyspenningsanlegg,eksempelvis innenfor industrien. Den vil være et godt grunnlag for avtaleinngåelse og prosess mellom ny eier av høyspenningsanlegg og elnetteier og imøtekommer også behovet for å standardisere på spenningsnivå. Det har også vært viktig å komme med klare retningslinjer på forhold som berører eierskap, konsesjon og drift. Spesifikasjonen legger eksempelvis til grunn at alle eiere av høyspenningsanlegg skal ha egen anleggskonsesjon.

-Utviklingen innenfor transportsektoren skjer så raskt at vi ikke så noen annen mulighet enn å lage en metode som kunne lanseres raskt. Løsningen for dette er å utarbeide en spesifikasjon – NSPEK. Arbeidsprosessen fram til en NSPEK er enklere og gir kravene langt raskere enn en norsk elektroteknisk norm. I arbeidet har NEK involvert både DSB og NVE for å sikre at kravene tilfredsstiller regelverket på området. I perioden fram til det foreligger en ferdig norsk elektroteknisk norm danner den et godt grunnlag for tilknytning av nye installasjoner avslutter Masvik.

Du kan høre mer om NEK NSPEK 399 – Metode D på Elsikkerhetskonferansen 20 – 21 november.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024