Tilbake

NEK satser på samferdsel

-NEKs satsing på samferdsel henger nøye sammen med avtalen vi inngikk med Statens vegvesen, og at de nylig ble opptatt som medlem i NEK. De er allerede aktive brukere av NEKs portefølje av standarder gjennom henvisninger i den eksisterende vegnormalen N601. Målet er nå å ta dette videre, forteller Aanensen

Nyopprettet komite

Han forklarer at den nyopprettede NK 300 skal ta over forvaltningen av det tekniske og materielle innholdet i N601. Dette er i tråd med den nevnte avtalen (les egen sak). Aanensen understreker at NK 300 tar sikte på å samle alle interessenter innen komiteens arbeidsområde.

-NK 300 vil arbeide med systemaspektene innen samferdsel. Standarden som utvikles vil referere til andre standarder innen respektive områder og vil samle trådene. Dette gjør det enklere for vegeiere å lage kravspesifikasjon og bestille et kvalitativt sluttprodukt. Sett fra leverandørs perspektiv vil standarden gi økt forutsigbarhet. De vet på forhånd hva som blir kjørereglene i nye vegprosjekter, fortsetter Aanensen.

Internasjonal forankring

Aanensen forteller videre at NEKs standarder i all hovedsak er identiske med globale standarder. Det innebærer at internasjonale aktører også oppnår forutsigbarhet for leveranser til Norge. Et av unntakene fra dette er standarden som vil erstatte det tekniske og materielle innholdet i N601. Den vil i sin helhet bli utviklet i Norge

-Norge er et foregangsland og først ute i arbeidet med å se på systemintegrasjon innen samferdsel. Det vil si en standard som syr det hele sammen. Dette vil først og fremst forenkle rollen til vegeier, men vil også gi økt forutsigbarhet for leverandørindustrien. Vårt langsiktige mål er at denne standarden senere skal bringes til torgs internasjonalt. Dette bør gi nye muligheter for norsk eksportindustri innen feltet, hevder Aanensen.

Inviterer de nye vegeierne

Det kreves bred representasjon for at den nye NK 300 skal lykkes. Komiteen teller allerede 10 medlemmer bare en drøy måned etter at den ble konstituert. Fagsjefen for området Gunnar Gjesdal vil lede NEKs arbeid.

-Vi vil arbeide systematiske for å nå alle relevante miljøer innenfor samferdsel. Dette skal være et felles prosjekt hvor standarden som utvikles bør få et anerkjennende nikk fra både myndigheter, forvaltere, entreprenør og leverandører. Vi ønsker å kjøre en åpen og inkluderende prosess slik at vi får en bred forankring, sier Gjesdal.

Gjesdal forteller videre at han er spesielt opptatt av å få med alle de nye vegeierne. Dermed kan den nye komiteen også få en koordinerende rolle mellom nye og eksisterende forvaltere avslutter han.

Les mer om Statens vegvesen medlemskap i NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023