Tilbake

Helautomatiske prosesser i Norgesnett

Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.

Vidar Kristoffersen, Norges nett
Norgesnett

Elektrifisering av transport, solceller og energismarte boligkompleks er drivere som i stadig større grad påvirker hverdagen til ingeniørene i E-verks Norge. Med samtidig økt trykk på effektivitet, lønnsomhet, forsyningssikkerhet og personvern må nettselskapene tilpasse seg den nye hverdagen. Vidar Kristoffersen i Norgesnett er avdelingsleder for IKT i Norgesnett og har vært ansvarlig for å utvikle selskapets digitale strategi. Under «Det digitale kraftsystemet» vil han belyse nettselskapenes mulighetsrom med fokus på digitalisering. Det største prosjektet i Norgesnetts gjennomføring av sin digitale strategi er å innføre et nytt driftskontrollsystem. Dette systemet vil, når det er ferdig implementert, styre hele prosessen fra høyspent til sluttkunde. Løsningen selskapet har valgt, PowerOn fra General Electric, inneholder både fjernstyring og DMS i samme pakke og Norgesnett er de første i Norge som tar i bruk denne løsningen.

For oss har det vært viktig å få på plass en plattform for å automatisere sier Vidar Kristoffersen. Det holder ikke å få inn data fra AMS-målere eller andre kilder uten at man har IT systemer som kan nyttiggjøre informasjonen. Når vi kan få en god behandling av data er vi også i stand til å automatisere mange prosesser. Jeg kan nevne jordfeil som et eksempel. I dag er vi ganske blinde og må bruke de gode gamle metodene med krysspeiling for å finne hvor i strømnettet feilen ligger eller om den er hos sluttkunde. I nær framtid ser vi for oss at denne prosessen kan automatiseres helt fram til at kunde mottar et skriftlig pålegg om å rette feil i eget anlegg.

Kristoffersen kan videre fortelle at gjennom prosessen har de fått en rekke erfaringer som også kan komme andre til gode. Eksempelvis erfarer man at det er behov for ny kompetanse ved innføring av digitale løsninger. Nettselskapene har tradisjonelt en høy fagkompetanse innenfor elektroteknikk. I dag er det viktig at man kan kombinere den tradisjonelle kompetansen med IT-kunnskap. Riktig IT-kunnskap er i dag mangelvare i nettselskapene og det er viktig at dette løftes på agendaen. Ulike systemer må henge sammen og det er avgjørende at det er grensesnitt som utveksler informasjon sømløst. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle og leverandørene må utfordres på dette. Uten tilstrekkelig kunnskap til å utfordre vil man i stor grad være prisgitt et godt samarbeidsklima med de ulike leverandørene og det er ikke umiddelbart en selvfølge. Vi har også valgt å tenke bredere i jakten på riktig leverandør og har valgt et selskap som ikke tidligere har vært representert i Norge.

Norgesnett har nå kommet langt i sin digitaliseringsprosess og skal nå i gang med implementering av operasjonelle prosesser i linjen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023