Tilbake

Norske eksperter på vei til Sør-Korea

Sør-Korea er verter for årets IEC General Meeting, som arrangeres i oktober i Busan. Den fjerde industrielle revolusjonen har stadfestet hvor viktig standarder er i et internasjonalt samfunn og eksperter fra IECs 178 medlemsland vil under møtet diskutere veien videre. Her er selvfølgelig NEK med for å forsvare norske interesser.

IEC

Den fjerde industrielle revolusjonen er i ferd med å viske ut grensene mellom den fysiske, digitale og biologiske verden. Internet of things, smart cities, kunstig intelligens og additive manufactoring påvirker hvordan vi produserer varer, hvordan vi handler og kommuniserer. På mange måter er vi nå vitne til en endring som kan sammenlignes med da dampmaskinene skapte den første industrielle revolusjon. En av nøklene til de raske og store endringene er global standardisering. Innovatørene i den nye teknologien er avhengig av at produkter og løsninger fungerer med eksisterende på en felles plattform. På den måten kan man få en rask adopsjon av nye løsninger og en sømløs integrasjon mot eksisterende. Uten standarder som fungere globalt ville ikke dette vært mulig og man kan gå så langt som til å si at standarder er en forutsetning for den fjerde industrielle revolusjon.

Med dette som bakteppe arrangerer International Electrotechnical Commission (IEC) 22. – 26. oktober for 82. gang sitt årlige general meeting. I år er åstedet Busan i Sør-Korea, som med sin store havn er en av verdens viktigste byer for global handel. Møtet vil samle mange av IECs 20.000 elektroteknisk eksperter, som kommer fra organisasjonens 178 medlemsland. Totalt vil det bli arrangert mer enn 300 ulike møter og en viktig del av fremtiden vil bli meislet ut under IEC Global Meeting. For å få gjennomført møtene tjuvstarter mange av komiteene og de første møtene starter allerede 13. oktober.

Gjennom Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er Norge en svært aktiv part i den globale standardiseringen. Det stiller derfor en slagkraftig delegasjon med eksperter fra Norge med administrerende direktør Leif T. Aanensen i spissen.

«IEC General Meeting er et av årets høydepunkt forteller Aanensen. Det er her vi treffer likesinnede og kan utveksle både informasjon og kunnskap. Allikevel er det viktigste at dette er en arena hvor vi kan påvirke de globale standardene til beste for norske interesser. Norske eksperter er vel ansett i internasjonal standardisering og under komitemøtene i Busan vil deres kompetanse være etterspurt. Jeg vil derfor oppfordre til at enda flere av våre medlemmer melder seg til tjeneste og blir med på denne viktige begivenheten i Busan.»

Mer informasjon om IEC 82. General Meeting i Busan.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
13.06.2024

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024