Tilbake

Kjenner du til NEKs FAQ?

Med omfattende forskrifter og standarder kan det oppstå spørsmål. NEK har tatt konsekvensen av dette og utviklet en tjeneste som gir svar på mange av de utfordringene man har ved tolkning av standarder.

Søk i NEKs database

Elektroteknikk er et omfattende fagfelt hvor lover, forskrifter og standarder er sentrale. Et omfattende fagfelt betyr også at det er mange hensyn å ta både ved prosjektering og utførelse. Naturlig nok oppstår det situasjoner hvor man er i tvil om hva som er riktig tolkning av en forskrift eller standard. Dette har NEK tatt konsekvensen av og utviklet en spørsmål og svar liste (FAQ).

Denne FAQen består i dag av mer enn 1.000 spørsmål og svar, og utvides stadig. Spørsmålene stilles i stor grad av brukerne og besvares av komiteene som er ansvarlig for de ulike standardene. En så omfattende liste betyr at det allerede finnes svar på de vanligste problemstillingene, men vi oppfordrer samtidig til at man stiller spørsmål til komiteen på problemstillinger som man ikke finner svar på. Nye problemstillinger dukker stadig opp og NEK ønsker å fange opp samtlige til glede for brukere av alle elektrotekniske standarder. På denne måten har FAQen blitt et nyttig supplement til selve standarden, som svært mange bruker på daglig basis. Dette verktøyet er stadig i utvikling og nye områder som NEK 399, AMS-HAN og andre vil i løpet av kort tid bli en del av FAQ.

Dersom du ikke har brukt NEKs FAQ tidligere bør du ta en kikk på den https://www.nek.no/standarder/faq/

NEK ønsker at flest mulig skal kunne dra nytte av FAQen. Vi tilbyr derfor firmaer innenfor elektroteknikk å gjøre denne tilgjengelig fra egne nettsider til glede for ansatte og kunder. Ved å sende en mail til marianne.krosby@nek.no vil du få tilsendt en beskrivelse om hvordan embedded kode kan legges inn på nettsiden. FAQen vil da fremstå som en naturlig del av din nettside.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024