Tilbake

Ledig stilling elektriske lavspenningsanlegg og elektroniske kommunikasjonsnett

Vi trenger nye dyktige kollegaer som kan være med å vise vei mot år 2030. Selv ser vi robotisering, smart-teknologi, hjemmeautomatisering, pålitelighet, industri 4.0, velferdsteknologi, digitalisering av verdikjeder, elektrifiseringen av transport innen land, vann og luft som de viktigeste utviklingsområdene.

Start future

Vi leter etter deg som ønsker å delta aktivt i denne utviklingen. Våre fagsjefer/prosjektledere har en utstrakt kontaktflate og påvirkningsmuligheter gjennom komitenettverket. Akkurat nå leter vi etter en ny kollega med spesialisering innen:

Elektriske lavspenningsanlegg og elektroniske kommunikasjonsnett 

I ovennevnte stilling vil du få ansvaret for et svært viktig fagområde for næringslivet som opererer innen ovennevnte felt. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med næringslivsaktører, myndigheter og leverandører innen fagfeltet. Du vil blant annet få prosjektledelse for NEK 399, NEK 400, NEK 405 og NEK 439. Disse er blant våre viktigste publikasjoner og danner grunnlaget for betydelig verdiskapning.

Som fagsjef/prosjektleder vil du få ansvar for å sikre en best mulig organisering av arbeidet innen ditt ansvarsområdet og gjennom dette bidra til effektiv norsk industri- og produktutvikling. Du vil også delta aktivt i koordinering og samarbeid med europeisk og internasjonal standardisering.

Vi ønsker oss en kreativ og utadvendt kollega som kan løfte NEK ytterligere. Du vil få mulighet til å påvirke stillingens innhold, samt din egen og virksomhetens utvikling. Stillingen medfører en unik mulighet til å bygge relasjoner og nettverk mot norsk næringsliv, myndighetsorganer, bransjeorganisasjoner samt internasjonale aktører innen fagområdet.

Vi ønsker en kandidat med høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå. Både kandidater med lang og bred erfaring, og yngre ambisiøse personer med potensial vil komme i betraktning. Du må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, samt være forretningsorientert, trives med nettverksbygging og teamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Dersom du trigger på noen av de andre utviklingsområdene vi nevnte innledningsvis, hører vi gjerne fra deg. Alle disse vil inngå i strategiske satsingsområder for NEK i årene som kommer. NEK forventer å lyse ut nye stillinger med spesialisering innen skip/olje/gass/Ex, elektrifisering av transport/solenergi og EMC i tiden som kommer. Dersom du arbeider eller har interesse innen disse feltene, hører vi også gjerne fra deg.

Søknadsfrist: 20. mai 2018

Ta gjerne kontakt med Birger Hestnes (tlf. 91152492) eller Leif T. Aanensen (tlf. 97670836) for en samtale. Søknad med CV sendes snarest til jobb@nek.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Kandidater som allerede har søkt stillingen, kan holde seg oppdatert om utviklingen på følgende side: Siste oppdatering.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024