Tilbake

Digital interaksjon gir nye utfordringer

Kraftsystemet i fremtiden vil være digitalisert. Dette medfører en rekke nye utfordringer og problemstillinger for kraftselskapene. Delta på NEKs seminar om «Det digitale kraftsystemet» og få med deg en verdifull rapport om kraftsystemets IKT-referansearkitektur hjem!

IEC

Kraftsystemet, helt fra produksjon til sluttkunde, står foran en rekke nye utfordringer når man kobler sammen stadig mer kommunikasjonsteknologi, nettarkitektur, tilhørende prosesser og støttetjenester. Et slikt digitalt kraftsystem fører til økt samspill mellom de ulike aktørene, komponentene og systemene. Dette systemet med alle sine interaksjoner medfører også en rekke nye utfordringer.

Med dette som bakteppe har IEC laget et tydelig og omfattende veikart for alle standarder som er med og støtter slike interaksjoner. I tillegg til veikartet har det også vært et poeng å synliggjøre den retningen som IECs tekniske komiteer vil følge i tiden framover slik at man øker effektiviteten, relevansen og dekningen av disse seriene med standarder. Dette arbeidet har blitt samlet i den tekniske rapporten IEC TR 62357-1 Power systems management and associated information exchange – Part 1: Reference architecture. Rapporten er relevant for alle som planlegger eller er i gang med digitalisering av sitt kraftsystem, og er samlende for temaene som blir tatt opp på seminaret «Det digitale kraftsystemet» som går av stabelen på Gardermoen 28. februar.

Denne rapporten, til en verdi av over kr 3.000,- vil derfor deles ut til alle deltakerne på seminaret.

Les mer om seminaret “Det digitale kraftsystemet 2018”

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024