Tilbake

Det digitale kraftsystemet – seminar 28. februar 2018

Digitaliseringen i elkraftbransjen gir en rekke gevinster, som vil komme både leverandør og forbruker til gode. Samtidig reiser det også spørsmål. PST fortalte nylig at vår kritiske infrastruktur, som kraftsystemet er en del av, er et konstant mål for andre lands overvåking. Hackerangrep for å få løsepenger skjer stadig. Hvordan sikre oss mot fiendtlige handlinger?

IEC

Digitaliseringen vil gi enorme mengder med informasjon både om infrastrukturen og forbruksmønster. Hvordan kan vi dra nytte av denne informasjonen? Hvordan skal vi sikre oss mot misbruk?

NEK og NK57 har merket en økt etterspørsel etter standarder som vil gi svar på disse spørsmålene. Under seminaret vil det bli satt søkelys på de mange gevinstene man har med digitalisering, men også de utfordringene som følger med.  Den enkleste veien til suksess finner du med bruk av riktige standarder, som sikrer trygg og effektiv datautveksling. Du får dele erfaring fra vellykket digitalisering i egen og andre bransjer. Stikkord er datamodeller, protokoller, utvekslingsformater og informasjonssikkerhet, og omfatter hele informasjonsflyten fra kunde og nettstasjon til kraftleverandør og marked.

Seminaret vil være nyttig for en bred målgruppe enten du er beslutningstager, prosjektleder, IT-medarbeider eller student, og bør være interessant for elkraftprodusenter, leverandører, nettselskap, myndigheter og akademia.

Hold av 28. februar – da møtes vi på Blu Radisson Airport Hotel, Gardermoen.

Les mer og påmelding

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
13.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024