Tilbake

NEK har styrket sin internasjonale posisjon

I høst har det vært valg til styreverv i CENELEC og IEC. NEK er synlig og meget godt posisjonert, og besitter nå tre sentrale styreverv i de ledende elektrotekniske standardiseringsorganene.

Tore Tomter, Kristin H. Lind og Trond Sollie

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er det norske medlemmet i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene International Electrotechnical Commission (IEC) og det europeiske CENELEC. IEC er det ledende standardiseringsorganet for internasjonal elektroteknisk standardisering med 170 medlemsland. CENELEC er det europeiske motstykket og har 34 land som medlemmer. Elektroteknisk standardisering kjennetegnes ved at posisjoner i styrende organer hovedsakelig er besatt av representanter fra næringslivet og øvrige interessenter. NEK har under høstens generalforsamlinger i IEC og CENELEC for første gang oppnådd tre viktige og synlige posisjoner i samme tidsperiode:

  • Tore Tomter som er adminstrerende direktør i Siemens Windpower har blitt valgt inn som styremedlem i IECs hovedstyre (IEC Central Board) for perioden 2018 – 2020.
  • Trond Sollie, som er Corporate Senior Advisor i NEMKO, er gjenvalgt som styremedlem til IEC Conformity Assessment Board (CAB) for perioden 2018-2020.
  • Kristin H. Lind, som er direktør i Energi Norge, har blitt valgt til styremedlem i CENELECs hovedstyre for perioden 2018 – 2019.

Alle tre er nåværende medlemmer i NEKs styre og vil inneha posisjoner i styret også fra 2018. Valgene er i tråd med NEKs strategiske plan hvor man søker internasjonal innflytelse. Valgene er også et bevis på Norges sterke posisjon i den viktige internasjonale elektrotekniske standardiseringen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023