Tilbake

To norske talenter utvalgt til Young Professional

To unge norske elektrotalenter er valgt ut til å representere Norge i en av verdens fremste elektrotekniske fagsamlinger i Russland neste uke. Det neste året skal de representere Norge i utarbeidelsen internasjonale elektriske standarder.

NEK

I Vladivostok, Russland, vil noen av verdens fremste eksperter innen elektrotekniske fag samles denne uken. Hit har også to av morgendagens eksperter fått en invitasjon: Utvalgt til å representere Norge er sivilingeniørene Andreas Rosendahl Simonsen i Eidsiva Nett og Harald Hammer fra COWI.

 Stor internasjonal standardiseringsjobb

International Electrotechnical Commission (IEC) er verdens ledende organisasjon for utarbeidelse og utgivelse av internasjonale elektrotekniske standarder. Slike standarder er avgjørende for at elektriske produkter kan fungere trygt og enkelt på tvers av landegrenser – enten de er i private hjem eller i store kraftverk. Standardisering er også viktig for å fremme global handel av produkter og systemer.

IEC ønsker å støtte unge profesjonelle som har vist stor interesse for elektroteknisk arbeid, og har derfor utarbeidet programmet Young Professionals. Young Professionals samler noen av verdens fremste talenter innenfor standardiseringsområdet til et stort internasjonalt nettverk.

Svært tilfreds med kandidatene

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er det norske medlemmet i IEC, og er ansvarlig for å finne dyktige kandidater fra Norge for 2017. I år har valget for falt på to kandidater, etter skarp konkurranse blant andre velkvalifiserte kandidater: Andreas Rosendahl Simonsen fra Eidsiva Nett og Harald Hammer fra COWI.

Birger Hestnes, administrerende direktør for NEK, er svært tilfreds med valget av kandidater.

– Andreas og Harald er et virkelig store talenter innenfor elektroteknikk og har markert seg allerede. Dette er personer vi forventer at vil gi viktige bidrag innenfor internasjonal standardisering til beste for norske bedrifter, sier Hestnes.

– Gir et stort internasjonalt nettverk

Andreas Rosendahl Simonsen fra Hamar, er svært glad for å bli valgt ut til å delta i dette utviklingsprogrammet.

– Det gir meg muligheten til å lære mye og få et stort internasjonalt faglige nettverket. Det er nyttig for Eidsiva Nett og for meg i min arbeidskarriere, sier Andreas Rosendahl Simonsen, som jobber med planlegging av strømnettet i Eidsiva Nett, og har ansvaret for selskapets standardiseringsarbeid.

– Viktig for utviklingen av fremtidens bærekraftige byer 

Harald Hammer (27) fra Langhus i Akershus, løfter frem Young Professionals som en fantastisk mulighet for faglig utvikling, som han også skal ta med seg i jobben som prosjektingeniør i COWI.

– Her får vi en fantastisk mulighet til informasjons- og erfaringsutveksling med noen av de fremste i bransjen internasjonalt, og vi får et unikt innblikk i internasjonalt standardiseringsarbeid. Teknologiutviklingen i elektrobransjen skjer raskt, med nye produkter og løsninger som kommer på banen. Spesielt spennende syns jeg det er med utviklingen innen solenergi, smartnett og energilagring, som vil bli en viktig del av fremtidens bærekraftige byer. Jeg ønsker å lære som mye som mulig, og ikke minst er det spennende å kunne være med å forme utviklingen som skjer i bransjen.

De utvalgte til Young Professionals-programmet deltar på IECs store årssamling i Vladivostok, som har deltakere fra mange av de 170 nasjonene som er medlemmer i IEC. På samlingen vil Andreas og Harald delta i et eget utviklingsprogram sammen med andre deltagere fra hele verden.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nordic Young Professional – et fellesskap for unge ingeniører

Dato
13.06.2023

Nordic Young Professional - en gratis workshop for unge ingeniører!

Dato
20.04.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023