Tilbake

Kampen om den tilkoblede bilen

Bilgiganter og telekomoperatører må samarbeide for å få plass til den sammenkoblede bilen, men de har motstridende syn på hvordan det skje. Et av friksjonspunktene er datasikkerhet. IEC arbeider med International Organization for Standardization (ISO) om standarder som tar opp dette problemet.

Autonom kjøring testet av Renault-Nissan Alliance CEO Carlos Ghosn

Autonome kjøreprøve Carlos Ghosn

Bil- og telekomindustrien har divergerende arbeidskulturer, noe som delvis skyldes deres historie. Mens bilprodusentene revolusjonerte det 20. århundre, gjorde teleselskapene Internett-alderen til en realitet. En av de største forskjellene ligger i deres respektive tidsbegreper. Telekommunikasjonsprodukter oppdateres månedlig, mens bilprodusenter bruker flere år på å lansere nye modeller. Det er derfor ikke overraskende at bilindustrien ser på “tele” -nybegynnere med en viss grad av mistanke, særlig ettersom bilvirksomheten er så nært sammenflettet med begrepet sikkerhet. Ødelegger du telefonen risikerer du å miste kontaktene dine, knuser du bilen risikerer du å miste livet ditt. Innsatsene er ikke det samme, og bilforetakene er ikke helt overbevist om at telekomoperatørene har fullstendig forstått problemet.

Testing, testing…

Flere europeiske tiltak tvinger dem til å slå hodene sammen, siden fremtiden for biler ser ut til å være automatisert og selvkjørende. En av dem er UK CITE (UK tilkoblet intelligent transportmiljø), som har samlet et stort antall bilfirmaer og telekomoperatører sammen med Coventry City Council, Coventry University og Highways England Company. Prosjektet tar sikte på å skape et avansert miljø for testing av tilkoblede og autonome kjøretøyer og innebærer å utstyre opptil 65 kilometer av urbane veier og motorveier med fire forskjellige “snakkende’’ bilteknologier. Et av målene med prosjektet er å se hvordan teknologiene bidrar til å redusere trafikkbelastning, samtidig som det gir underholdning og sikkerhetstjenester gjennom bedre sammenkobling.

En annen lignende satsing finnes i Frankrike. Pilotprosjektet, navngitt Scoop@F, omfatter 3000 kjøretøy som kjører 2000 km på veier i forskjellige områder i Frankrike; Ile de France og østkorridoren som går fra Paris til Strasbourg, samt i Bretagne, Bordeaux og Isère. Den andre delen av Scoop @ F er mer spesifikt dedikert til grenseoverskridende tester med andre EU-medlemsland (Spania, Portugal og Østerrike). Denne delen tar sikte på å utvikle en hybridkommunikasjonsløsning som kjører på 3G, 4G og ITS G5-nettverk.

Tanken bak testene er å stimulere samarbeidet mellom bilprodusenter, telekomoperatørene og veivirksomheter og skape en utveksling av innovasjon og beste praksis. Scoop @ F har til hensikt å validere den EU-støttede plattformen C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), lansert i juli 2014, som i seg selv vil bygge interoperabilitet på europeisk nivå for et antall tjenester, som for eksempel varsler om farlige lokasjoner, informasjon om drivstoff, ladestasjoner for biler som går på alternative drivstoff, og lignende.

Julien Masson, leder av Sammenkoblede biler på Orange Business Services Car, forklarte på en felles ITU-UNECE-konferanse som ble holdt i løpet av årets Geneva Motor Show om fremtiden for den nettverksbaserte bilen: “Kjøretøy-til-kjøretøyskommunikasjon er en av måtene en kan bruke for å hjelpe autonome biler til å bytte baner på motorveier, som fortsatt er et stort problem for selvkjøringsteknologi. Selv om skalerbarhetsproblemer fortsatt må løses, så vel som interoperabilitetsproblemer så snart du krysser linjene.”

Et tredje initiativ kalles Nordic Way og er et pilotprosjekt som skal sikre at kjøretøy trygt kan kommunisere sikkerhetsfarer gjennom mobilnett på en veikorridor gjennom Finland, Norge, Sverige og Danmark. Som Scoop @ f er den knyttet til C-ITS-plattformen. Det Finske Transportbyrået er involvert, samt en rekke telekom- og bilfirmaer.

To konkurrerende syn

Når det kommer til selve C-ITS-plattformen har bilprodusenter og telekommunikasjonsoperatører ulike synspunkter på implementeringen av de nye systemene. Medlemmer av bilindustrien støtter vanligvis en utvidet kjøretøyløsning, med bruk av ekstern programvare og maskinvare som tilleggsutstyr for noen av funksjonene, utviklet og administrert av bilprodusentene selv. Grensesnittene er utformet på en slik måte at de bringer sikkerhet og trygghet, og beskytter den personlige dataen.

Telekomoperatører foretrekker i stor grad en innebygd applikasjonsplattform i bilen, og en serverbasert løsning som gjør det mulig å bruke et høyere volum data og dermed muliggjøre en høyere grad av innovasjon. Bilprodusenter hevder at denne tilnærmingen er åpen for hacking og kan skade sikkerheten til sjåførene.

Mens uenigheter mellom de to sidene forblir sterke, har begge blitt enige om at det er behov for å utvikle de manglende standardene for et avansert fysisk/elektrisk og logisk grensesnitt som inkluderer minimumsnivået for sikkerhet inkludert minimum datasett og standardiserte dataprotokoller som muliggjør IT-tjenester.

IEC fører vei på cyberangrep

Spørsmålet om sikkerhet i forbindelse med cyberangrep og hacking har lenge vært tatt opp av IEC på en rekke områder. For eksempel gjennom IEC 62645:2014 for sikkerheten til atomkraftverk, utviklet spesielt for å hindre, oppdage og reagere på cyberangrep.

Den kommende risikoen for dataangrep forbundet med tilkoblede og automatiserte biler, behandles i fellesskap av IEC og ISO gjennom ulike underkomiteer (SCs) av deres felles tekniske komité, ISO/IEC JTC 1.

IEC oppfordrer også vedtakelsen av standarder, særlig innen sensorteknologi, som bilprodusenter allerede bruker for autonom kjøring. Gjennom IEC TC 47:Semiconductor-enheter produserer organisasjonen internasjonale standarder for bruk og gjenbruk av sensorer samt testutstyr. Den utvikler også standarder innen trådløs lading for elektriske og autonome kjøretøyer, under tilsyn av TC 69: Elektriske kjøretøyer og industrielle lastebiler.

Original artikkel: http://iecetech.org/Technology-Focus/2017-03/Battle-for-the-connected-car

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024