Tilbake

Kjøring eller samkjøring?

I det neste tiåret vil bilene være godt på vei til, eller har nådd, målet om å bli fullt selvkjørende. Etter hvert som industrien fortsetter å utvikle nye nivåer av autonome kjøretøy, blir hele oppfattelsen av personlig transport snudd på hodet.

Faurecia og Stanford University utvikler et smart bilsete som måler puls og stressnivåer

Den vanskelige veien til trygge, autonome kjøretøy

Vi hører ofte fra veitrafikkregulatorer og bilindustrien at avansert teknologi, inkludert kunstig intelligens (AI), vil gjøre veiene våre sikrere og mer effektive som følge av intelligent infrastruktur og fullt fungerende autonome, sammenkoblede biler. Dette vil også redusere forurensning og overbelastning, unngå parkeringsbesvær og skape tid for passasjerer til å fokusere på andre gjøremål mens bilene tar seg av kjøringen. I teorien høres dette bra ut.

I praksis er det imidlertid langt mer komplisert, og dette utopiske scenariet er fortsatt langt unna. Det må fortsatt gjøres mer arbeid for å sikre at biler er i stand til å gjenkjenne gjenstander som krysser veien, samt håndtere forskjellige værforhold og alle mulige utfall som allerede er nevnt.

Nylig ble det rapportert en ulykke i USA der en selvkjørende bil endte opp med å velte over på siden. Selv om denne ulykken ikke var bilens feil, fremhever den et viktig problem i overgangen til autonome biler: Veiene vil bli fylt med en kombinasjon av menneskedrevne og førerløse biler. Ikke bare vil mennesker og algoritmer reagere ulikt på samme trafikksituasjon, men de fleste mennesker vil ikke akseptere denne teknologien med mindre den fungerer perfekt og er sikker mot hacking.

Flere underkomiteer (SCer) av Den tekniske komiteen i IEC og ISO/IEC JTC 1: Informasjonsteknologi, arbeider for å øke sikkerheten og dermed tryggheten til sammenkoblede biler. Telekommunikasjon og informasjonsutveksling mellom systemer, som omfatter nærfeltskommunikasjon, er dekket av ISO/IEC JTC 1/SC 6, IT-sikkerhetsteknikker, for eksempel lettvektskryptografi for kjøretøy, er under ISO/IEC JTC 1/SC 27, mens ISO/IEC JTC 1/SC 38 omhandler cloud computing som brukes i noen biler for å behandle, analysere og lagre store mengder data som samles inn.

Den neste store teknologien

Fra helse og industri til finans og kundeservice blir mange næringer forandret av kunstig intelligens (AI). En markedsundersøkelsesrapport fra Tractica forutser at årlige globale inntekter for AI-produkter og tjenester vil være 36,8 milliarder amerikanske dollar innen 2025.

Bak AI-teknologien er en relativt ny databehandlingsmodell kalt deep learning. Kraftige grafikkbehandlingsenheter (GPUer) tillater maskiner å lære ved å samle og analysere store mengder data for å gjøre dem i stand til å ta autonome beslutninger.

Ettersom denne teknologien går fremover, vil mange intelligente sensorer, innebygde tilkoblingsprogrammer og plasseringsbaserte store apper knyttet til kjøring av bilen og omgivelsene (andre kjøretøy, fotgjengere, trafikk- og væroppdateringer) samle data. Disse vil da byttes ut og brukes i hele den intelligente veiinfrastrukturen for å forbedre trafikksikkerheten og effektiviteten.

Standardisering hele veien

En rekke IEC tekniske komiteer (TCer) og deres SCer produserer internasjonale standarder som bidrar til å sørge for sikkerhet, pålitelighet og interoperabilitet av bilkomponenter. Noen av disse standardene inkluderer lamper og tilhørende utstyr (IEC TC 34), sensorer (IEC TC 47), EK-ladning (IEC TC 69), lyd-, video- og multimediesystemer og utstyr, for eksempel dashbordskjermer (IEC TC 110). IECs internasjonale standarder for nettverkssikkerhet vil også gjelde for programvare og maskinvare i sammenkoblede biler.

Kunstig intelligens kan forbedre trafikksikkerhet og effektivitet

Deep learning, kombinert med biometri, endrer allerede kjøreopplevelsen. Noen smarte biler gjenkjenner førerne før de kommer inn, takket være forhåndsprogrammerte ansiktsgjenkjennelsesprogrammer, mens andre krever fingeravtrykksautentisering i tillegg til en nøkkel for å starte motoren, og øker dermed sikkerheten. Mange nye biler inneholder allerede AI-teknologi, som kan øke sikkerhet og trygghet. For eksempel førerhjelpssystemer, automatisk bremsing, smart cruise kontroll, fotgjenger- og trafikkvarsler samt kollisjonsunngåelse-teknologi. Ansiktsgjenkjenning og eksterne bilsensorer sporer eksterne objekter eller fotgjengere, mens talegjenkjenning varsler førere for tilstedeværelsen av objekter som har blitt oppdaget.

Bilindustrien arbeider for at fullt sammenkoblede biler kan snakke med hverandre ved å bruke kjøretøy-til-kjøretøyteknologi (V2V), og til intelligente trafikksystemer gjennom kjøretøy-til-infrastrukturteknologi (V2I). Som et resultat av dette samspillet vil bilene justere hastigheter og generell kjøring automatisk slik at de tilpasser seg omgivelsene. Økt kommunikasjon, tilgang til sanntidstrafikk og værforhold og det å vite hva førerne i umiddelbar nærhet og lengre unna gjør, vil forhåpentligvis føre til sikrere og mer effektive veier.

Forskning fra Gartner antyder at det i 2020 vil være 250 millioner sammenkoblede biler på veiene. Denne tilkoblingen kan åpne opp for en endeløs liste over kjøretøytjenester. For eksempel kan de inkludere intelligente bilassistenter som kan finne nærmeste parkeringsplass les mer i artikkel Smartere enn en vanlig lyktestolpe eller hjelpe passasjerer til nærmeste restauranter, bensin- eller ladestasjoner eller kjøpesentre. Apper som tilbyr motorovervåking i sanntid vil kunne fange opp potensielle problemer, sende en melding til nærmeste verksted, ordne reparasjoner så raskt som mulig, og dermed minimere effekten av mekaniske sammenbrudd.

Ingenting fungerer uten tilkobling

Selv om alle disse appene og tjenestene er utviklet ved hjelp av Wi-Fi, LAN eller nettskyen, vil de bare fungere hvis de er koblet til tingenes internett (Internett of Things, IoT). IoT vil tillate nødvendig utveksling av informasjon mellom apper i bilen og eksterne tjenesteleverandører og infrastrukturnettverk.

Arbeidet til ISO/IEC JTC 1: Informasjonsteknologi, dekker “spesifikasjon, design og utvikling av systemer og verktøy som omhandler opptak, representasjon, behandling, sikkerhet, overføring, utveksling, presentasjon, styring, organisering, lagring og gjenfinning av informasjon”.

Et økende antall forbrukerenheter og systemer blir en del av IoT. I lys av dette er ISO/IEC JTC 1/SC 41 nylig etablert for å utvikle internasjonale standarder for IoT og relaterte teknologier.

Fremtidens nettverksbil

I løpet av Geneva Motor Show 2017 ble et idéverksted for Future Networked Car organisert av International Telecommunications Union (ITU) og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Regulatorer, standardiserings- og sertifiseringsorganisasjoner samt bilindustrien, teknologi- og sikkerhetseksperter samlet seg for å diskutere endringene som AI og maskinlæring vil bringe til kjøretøy og transport, ulike aspekter ved sammenkoblede biler og automatisert kjøring og hvordan å redusere sikkerhetsrisiko for datasystemene.

Bilindustrien: tilbake til tegnebrettet

I tillegg til å påvirke hvordan biler kjører, bidrar AI-teknologi til å endre kjøreopplevelsen radikalt og tvinger bilindustrien til å revurdere sin forretningsmodell for personlig transport. Denne utviklingen ble fremhevet under idéverkstedet.

På bakgrunn av en økning av den aldrende befolkningen, bilens løpende kostnader, forurensning, overbelastning og parkeringsproblemer, er det veldig sterke argumenter for å revurdere personlig transport, spesielt i byområder.

“Vi vurderer nye forretningsmodeller som vil slå sammen individuell mobilitet og offentlig transport”, sa Anders Eugensson, direktør, statlige anliggender, Volvo Car Group, Sverige.

Eugensson fortsatte med å forklare muligheten for å ha flåter av biler tilgjengelig for samkjøring, slik at folk kan bruke et kjøretøy uten å eie det. Et annet alternativ ville være å tilby peer-to-peer-deling: deltakende bileiere leier ut sine biler når de ikke bruker dem. Leietakere får tilgang til nærliggende og rimelige biler og betaler kun for tiden de bruker dem.

Bilene er i økende grad drevet av teknologi, og bilprodusenter vurderer nye forretningstjenester, som samkjøring, i stedet for å fokusere utelukkende på å selge biler. Som et resultat har det i de siste par årene blitt dannet mange partnerskap mellom bilprodusenter og teknologibedrifter. Data samlet av CB Insights viser at 2016 var et rekordår for partnerskap mellom teknologibedrifter og bilprodusenter, med til sammen 450 millioner amerikanske dollar investert på tvers av 33 bedriftsgrupper.

Original artikkel: http://iecetech.org/Technology-Focus/2017-03/Are-we-driving-or-ride-sharing

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024