Tilbake

Sammenkobling av verdens strømnett

IEC har skrevet en rapport, et «White Paper», om Global Energy Interconnection (GEI). Energi er som aldri før et sentralt internasjonalt tema, og klimaendringer og utvikling av bærekraftig energi står høyt på den internasjonale agendaen. En femtedel av verdens befolkning mangler imidlertid fortsatt tilgang til elektrisitet og 3 milliarder mennesker bruker ved, kull eller animalsk avfall til matlaging og oppvarming. I dette bildet er det mange utfordringer og enda flere muligheter.

Luftig installasjon

En sammenkobling av strømnettene i verdens regioner og kontinenter vil åpne opp enestående muligheter for deling av jordas ressurser og tilgang til ren energi for alle. En slik sammenkobling (GEI) er teknisk svært kompleks. Det vil kreve et nivå av driftspålitelighet man aldri tidligere har sett. Internasjonale standarder inneholder imidlertid løsninger som vil bidra til å adressere kompleksiteten, og standardene vil spille en avgjørende rolle for å kunne planlegge og bygge systemer med tilstrekkelig høy driftspålitelighet.

Rapporten vurderer globale behov, fordeler, retningslinjer og forutsetninger for GEI. Den undersøker beredskapen til potensielle markeder og identifiserer tekniske og forretningsmessige trender, samt hindringer. Videre analyseres og sammenlignes flere globale overføringsscenarier. Rapporten evaluerer scenarienes innvirkning på energiforsyning, miljø, teknologier, politikk og utvikling av standarder.

Sist men ikke minst, gir rapporten anbefalinger om hvordan standardisering for et så stort system av systemer kan gjennomføres og hvilke interessenter som må involveres. Rapporten ble utviklet av IEC Market Strategy Board (MSB) med store bidrag fra International Energy Agency (IEA) og State Grid Corporation of China (SGCC).

Les hele rapporten

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023