Tilbake

Årsmøte i IECEE – CMC

IECEE er IECs system for conformity assessment (samsvarserklæring mm) av elektroteknisk utstyr og komponenter. Sertifiseringssystemet er basert på IECs internasjonale elektrotekniske standarder.

Årsmøte i IECEE - CMC, Yokohama, Japan 17.-18. mai.

Norge var synlig representert på årets generalforsamling innen IECEE – Certification Management Committee, som fant sted i Yokohama, Japan 17.-18. mai. Bildet viser åpningshilsen fra dr. Ulrich Spindler, leder for CAB (Conformity Assessmment Board) innen IEC. Møtet samlet 35 nasjoner fra hele verden med deltagelse fra IECs nasjonalkomiteer, test- og sertifiseringslaboratorier samt internasjonal elektroteknisk industri. IECs arbeid innen testing og sertifisering av elektrotekniske og elektroniske produkter er viktig for internasjonal handel av slike produkter. Arbeidet er eksempelvis sterkt anerkjent av WTO for å unngå handelshindrende tiltak i en global verden.

Fra Norge deltok Morten Andersen og Trond Sollie, Nemko, samt Birger Hestnes, NEK (delegasjonsleder). Nemko har aktiviteter over hele verden og er en stor aktør hva gjelder utstedelse av internasjonale testsertifikater.

Se IECEE

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023