Tilbake

NEK 439 del C – guide for spesifisering av tavler

NEK 439 del C inngår i den såkalte tavlenormen. Del C er ikke en standard, men en teknisk rapport som understøtter bestillingsprosessen ved anskaffelse av elektriske lavspenningstavler eller kanalskinnesystemer.

Følg med på månedens standard!

NEK har tidligere skrevet en artikkel om elektriske lavspenningstavler som selve hjertet i det elektriske anlegget. I større anlegg kan det til og med være flere slike hjerter, som skal spille sammen på en effektiv måte.

Denne måneden vil vi slå et ekstra slag for guiden til tavlenormen. Denne skal bidra til at bestillingsprosessen skal foregå mest mulig smertfritt og at resultatet skal bli som byggherren forventer. Gitt tavlenes helt avgjørende betydning for et velfungerende elektrisk anlegg, er bestillingsprosessen viktig å gjøre på en ryddig måte.

NEK har stilt til rådighet skjema fra guiden i Word-format, slik at det skal være enkelt å foreta en korrekt bestilling. Det er ulike skjema knyttet til de forskjellige delene av tavlenormen. NEK anbefaler byggherrer og deres representanter å gjøre seg kjent med tavlenormen – og spesielt med del C som er viktig når tavlen skal spesifiseres. Les mer om NEK 439-serien på produktsiden.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
06.06.2023

Tvistesakene ved avhending går gjennom taket!

Dato
05.06.2023

Gratis webinar maskinsikkerhet - koblings og kontrollutstyr

Dato
19.04.2023