Tilbake

NK 79 Alarmsystemer

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er en svært viktig del av vårt samfunn.
NK 79 arbeider med harmonisering av internasjonale og europeiske normer innen hele dette fagområdet.

Dette gjør at vi får en enhetlig terminologi og struktur i tillegg til riktige tekniske egenskaper når det gjelder elektrisk sikkerhet, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon.

NK 79 har eksperter fra produsenter, leverandører, offentlig og privat sektor.
NK 79s fagfelt dekker følgende fagområder og systemer:

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial / trygghetsalarmsystemer
  • Kameraovervåking, ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening)
  • Integrering mot Sentral Driftskontrollanlegg (SD anlegg)

Arbeidsgruppe 4 (WG 4) Sosial alarm jobber nå med å utarbeide en felles Europeisk protokoll for digitale trygghetsalarmer. Dette er et arbeid som svært mange aktører følger nøye, deriblant direktoratet for e-helse. NK 79 har tre representanter som aktivt bidrar i dette arbeidet. Dette arbeidet forventes ferdig første kvartal 2017. Vi vil komme tilbake med mer informasjon utover høsten.

Har du interesse for eller lyst til å være med på utvikling av normer innen alarmsystemer så er det bare å ta kontakt med fagsjef Stein Klevan hos NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Ny leder i NK 79 - Alarmsystemer

Dato
10.06.2022