Tilbake

Ny leder i NK 79 – Alarmsystemer

Nico Friedrich fra Schneider Electric er nylig valgt til leder av standardiseringskomiteen NK 79 – Alarmsystemer. Han mener at bransjen må åpne seg for standardiserte løsninger. På den måten kan man få en bedre konkurransesituasjon.

Arild Kjærnli

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er en svært viktig del av vårt samfunn. Standardiseringskomiteen NK 79 – Alarmsystemer arbeider med å legge til rette for bruk av internasjonale standarder innenfor dette viktige fagfeltet.

Ny leder av NK 79

Nylig ble Nico Friedrich fra Schneider Electric valgt til ny leder av komiteen. Han har allerede vært med i standardiseringsarbeidet siden 2018, så det er en leder med god erfaring NK 79 nå har fått. Sin viktigste profesjonelle ballast har Nico i Schneider Electric hvor han har arbeidet siden 2014. Tidligere i karrieren har han ikledd rollen både som produktsjef og systemarkitekt, og arbeider i dag i det globale teamet for validering og testing.

Standardene må utvikles

I sin nye rolle som leder av NK 79 vil Nico Friedrich få en viktig oppgave med å drive standardiseringsarbeidet innenfor alarmsystemer videre. Standardene som brukes i Norge er som regel basert på tilsvarende internasjonale standarder. Det er viktig å påvirke de internasjonale standardene til beste for norske aktører.

-Jeg tror en viktig oppgave som leder av NK 79 er å forstå hvor standardene er på vei og se om det sammenfaller med markedet. Standardisering tar tid og de tekniske løsningene ligger i forkant. Skal standardene brukes må de ivareta bransjens utvikling om de skal holde seg relevante, forteller Nico

Alarmbransjen må åpne opp

Tradisjonelt har alarmbransjen holdt seg til proprietære løsninger. Å levere integrerte avanserte løsninger har derfor ofte vært forbundet med store kostnader.

-Jeg tror at alarmbransjen må åpne opp for mer bruk av standardisering. I dag er løsningen til de ulike tilbyderne i stor grad proprietære og lite generisk integrerbare. Det betyr at det kan være vanskelig for kunden å bytte leverandør uten å måtte investere i ny løsning. Baserer man seg i større grad på standardisering og åpne sikre protokoller vil det å samle alle byggets løsninger i et felles system  være enklere og medføre færre ulemper. Dette vil fremme konkurransen i bransjen og vil på sikt heve kvaliteten på leveransene sluttkunden får forteller Nico Friedrich.

Unge medlemmer

Nico ble relativt tidlig i karrieren medlem i NK 79, og har vært medlem i fire år før han nå har blitt leder. Medlemmene i komiteene kalles ofte eksperter og mange unge mennesker er usikre på om de har rett kompetanse til å være med i en komite.

– Min anbefaling til unge mennesker er å bli med på standardiseringsarbeidet. I tillegg til å være med å påvirke standardene, vil du få tilgang til et unikt nettverk med tung teknisk kunnskap. Dette gir rom for en verdifull faglig egenutvikling. Samtidig får man god synlighet for både seg selv og arbeidsgiver. Selvfølgelig får man også muligheten til å påvirke standardene til beste for egen organisasjon.

Les mer om NK 79.