Tilbake

Årets IEC General Meeting finner sted i Frankfurt i oktober

Elektroteknisk standardiseringsarbeid er i vekst. Det skjer betydelige nyskaping på mange områder. Det ligger i elektrofagenes natur at standardiseringen skjer i global regi.

IEC GM 2016

I år er det den tyske elektrotekniske komité, DKE, som er vertskap for IECs samling av administrative og tekniske møter. Til sammen er 115 hoved- hhv underkomitéer invitert til Frankfurt. Møtene strekker seg over en tre ukers-periode. De administrative møtene, herunder også IECs generalforsamling, finner sted i perioden 10. – 14. oktober.

Samlet forventes nærmere tre tusen deltagere fra hele verden. Mange komitéer har stor betydning for norsk næringsliv og det forventes stor norsk deltagelse. NEK og Norge er et aktivt medlem i IEC. Arbeidet i norske komitéer er stadig økende.

Mer informasjon om EC GM 2016

Program

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023