Tilbake

Komité NEK/NK BTTF 116-2 – Alkolås for motorkjøretøyer har flere saker på gang!

NEK/NK BTTF 116-2 behandler i dag flere normer slik som typegodkjenningskrav for kjøretøyer, anbefalinger innen faglig-politiske rettigheter for yrkesbrukere, forebyggende alkoholpolicy og retningslinjer for implementering av alkolås, samt tilkobling/ettermontering av alkolås gjennom standardiserte kontakter.

Alkolås

EN 50436-7, Installation Document

Denne normen stiller typegodkjenningskrav for kjøretøyer, og er den mest «tekniske» som er utarbeidet. Normen stiller krav til kjøretøyprodusenter. EU-Kommisjonen har varslet at denne, sammen med de øvrige i serien EN 50436, vil inngå i EU-lovgivning om alkolås høsten 2016, og vil inngå i typegodkjenningskrav for kjøretøyer innen EU/EØS. Dokumentene angir merknader, og sluttdokumentet skal behandles av CENELECs Technical Board (BT) for deretter å kunngjøres sensommeren 2016.

EN 50436-3, Guidelines for authorities, decision makers, purchasers and users

Denne normen er nå godkjent av komitéen, og skal ut på endelig votering. Dette har vært et viktig dokument for den norske speilkomitéen som har fått betydelig gjennomslag for sine innspill. Normen tar opp og angir anbefalinger innen temaer som faglig-politiske rettigheter for yrkesbrukere, forebyggende alkoholpolicy, og angir retningslinjer for hvordan implementere alkolås mest mulig «sømløst» i transportvirksomheter. Normen forventes å bli publisert medio 2016.

EN 50436-4 Connection between the alcohol interlock and the vehicle

Normen gjelder tilkobling/ettermontering av alkolås gjennom standardiserte kontakter. Den er under arbeid, og vil bli ført fram til kunngjøring første halvår 2018.

EU-Kommisjonen har varslet lovgivning innen typegodkjenning av kjøretøyer for bruk av alkolås, (EN 50436-7) og tilsvarende typegodkjenning for alkolås fra høsten 2016. I sluttrapporten omtales hele CENELECs normserie, EN 50436 om alkolås, som:

Currently considered to be among the most rigorous and comprehensive in the world

Sluttrapporten viser til NHTSAs krav til alkolås, nedfelt i CENELECs normserie, som også er implementert I Nord-Amerika, (USA og Canada).

Bjarne Eikefjord
Leder NEK/NK BTTF 116-2, «Alkolås for motorkjøretøyer»

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023