Tilbake

Strømmens dag 23. januar 2016!

Visste du at lørdag 23. januar er Strømmens dag? I fjor markerte Energi Norge og flere av deres medlemmer strømmens dag for første gang. NEK publiserte en artikkel om dette og i år følger vi opp med en konkurranse om beste bilde med temaet “Mennesker og strøm i 2016”. Se mer nedenfor om hvordan du kan delta. Premien er en …!

Strømmens dag 23. januar

Vår energibruk endrer seg i takt med at vi i økende grad tar i bruk ny forbrukerelektronikk og ny teknologi hjemme så vel som på arbeidsplassen. Selv om vårt forbruk til oppvarming er på vei ned ser vi at den totale energibruken øker. Eksempler på ny teknologi og produkter som vi tar i bruk både privat og i jobbsammenheng er naturligvis induksjonsovner, smarttelefoner, elbiler og droner. Har du også tenkt på at artikler som oppvarmede klær, webkameraer og smarte hus med mulighet for styring og overvåking flytter strømforbruket vårt til nye områder?

Industrien tar i bruk ny teknologi og forbruksmønstere og behovene endrer seg i takt med utviklingen. Både i industri og husholdninger øker behovet for ekom og tilgang til telekommunikasjon. Energi og kommunikasjon er i ferd med å bli uadskillelige. Uten strøm mister vi kommunikasjon, og motsatt blir energiforsyningen utsatt når “nettet” er ute av drift.

I NEK er vi opptatt av å bidra til at arbeidet med standardisering følger den teknologiske utviklingen. På denne måten kan alle forbrukere forvente at nye produkter og løsninger er sikre og funksjonelt forsvarlige å ta i bruk, samt at leverandører raskt får kjennskap til hvilke krav som stilles til produktene og løsningene de skal levere.

Hodetelefoner

Premien er Beats Studio trådløs hodetelefon

I anledning Strømmens dag den 23. januar 2016 ønsker NEK å invitere deg til å sende inn bilder til NEKs fotokonkurranse. Temaet er “Mennesker og strøm i 2016”. Vi forbeholder oss retten til å bruke innsendte bilder i artikler og publikasjoner, både elektroniske og trykte. Fotografens navn vil bli oppgitt.

Send ditt bidrag som vedlegg på mail med navn og adresse til nek@nek.no innen 31. januar. Vinneren av fotokonkurransen vil få et par flotte Beats Studio trådløse hodetelefoner.


Artikkel “Strømmens dag 2015”

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023