Tilbake

SUBSEA – internasjonal standardisering

I Houston, USA, ble det nylig avholdt et arbeidsgruppemøte med medlemmer fra IEC TC 18 og IEEE. Arbeidsgruppen er satt til å utvikle internasjonale elektrotekniske standarder for applikasjoner og utstyr i Subseamiljøer. Med lave oljepriser og lavere inntjening for en global bransje er standardisering mer aktuelt enn noen sinne.

Den norske delegasjonen foran FMC Technologies’ kontor i Houston

At oljeselskapene engasjerer seg tungt er vitnesbyrdet. På deltakerlisten finner vi eksperter fra bl.a. Statoil, Total, Exxon og Shell. Fabrikantene er også tungt inne i arbeidet med sine eksperter.

Norske interesser blir godt ivaretatt. NEK har det globale sekretæransvaret for IECs TC 18 – Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units. I samarbeid med norske industriselskaper kunne NEK i løpet av 2012-2014 sørge for at det ble etablert en europeisk subsea-komité samt en felles arbeidsgruppe mellom IEC og IEEE. Arbeidsgruppen ledes av norske Steinar Midttveit fra Statoil.

Arbeidsgruppen som fikk navnet IEC TC18/IEEE JWG31, holder for øyeblikket på med et prosjekt som heter IEC/IEEE 61886-1. Denne standarden tar sikte på følgende tittel: «POWER CONNECTORS, PENETRATORS AND JUMPER ASSEMBLIES WITH RATED VOLTAGE FROM 3 kV (Umax = 3,6 kV) TO 30 kV (Umax = 36 kV)».

NEK opprettet i 2012 NK18C, en norsk normkomité med internasjonal standardisering av subsea på agendaen. Komitéen har stor deltagelse og har kompetanse fra norske selskaper som er internasjonalt ledende innen Subsea. Komiteens ledes av Steinar Midttveit, fagleder subsea elektroteknikk i Statoil. NEK har engasjert seg med fagsjef Arild Røed som sekretær.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis webinar om landstrøm og elektrisk skipsfart 16. oktober 

Dato
29.09.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023