Tilbake

Maritimt navigasjonsutstyr

International Electrotechnical Commission – Technical Committee 80 (IEC TC80) holdt sitt plenarmøte (årsmøte) 19.-20. oktober i Busan i Sør Korea. Komiteens tittel er “Maritime Navigation and Radio Communication Equipment”.

Plenarmøte TC 80 i Busan Sør Korea

Ørnulf Jan Rødseth (til venstre i bildet), leder av NK80, den norske speilkomiteen til TC80, var Norges delegat på TC80-møtet. Rødseth er også medlem i flere av TC80s arbeidsgrupper som hadde møte i Busan på samme tid.

Dette plenarmøtet ble Hannu Peiponen (i midten på bildet) fra Finland sitt første, som leder av TC80. Han avløste nylig Dr. Andy Norris som ble takket for sin innsats.

Både i arbeidsgruppene og på plenarmøtet ble det diskutert utfordringer med e-navigasjon. Det ble besluttet å danne en ny arbeidsgruppe som skal konsentrere seg om “operational data exchange” basert på IMOs fremadstormende “Common Maritime Data Structure (CMDS)”. Dr. Kwangil Lee (til høyre i bildet) ble utpekt til å lede arbeidsgruppen.

Norge planlegger å ta en meget aktiv del i arbeidsgruppen ettersom dette arbeidet anses å være en viktig brikke i utviklingen av neste generasjons e-navigasjon og e-maritime løsninger for internasjonal skipsfart.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024