Tilbake

IECEx Management Committee på New Zealand

På IECEx Management Committee møtet på New Zealand – Christchurch 17.-18. september møttes over hundre delegater. En av mange saker som ble diskutert var prosedyrene for revisjon av testlaboratorier og sertifiseringsorgan.

IECEx Management Committe møte på New Zealand sept. 2015

Over hundre delegater møttes til IECEx Management Committee på New Zealand – Christchurch 17.-18. september. Norge stilte med en delegasjon bestående av Arild Røed fra NEK og Bjørn Spongsveen fra Presafe. Spongsveen er også sekretær i NK31. Sekretariatet i IECEx kunne nok en gang fortelle at IECEx-programmet øker i både antall sertifikater og antall medlemmer. IECEx har nå fire ulike sertifiseringsordninger. Produktsertifisering, sertifisering av verksteder, personellsertifisering samt et lisensieringssystem for merking av produkter.

En av mange saker som ble diskutert var prosedyrene for revisjon av testlaboratorier og sertifiseringsorgan. IECEx vil vurdere å opprette et panel som skal gå gjennom rapportene til inspektørene og sørge for at kvaliteten holdes på et tilstrekkelig høyt nivå. Norge ba sekretariatet om å vurdere å erstatte votering på nye laboratorier og sertifiseringsorgan med en ankeordning. En ankeordning vil etter Norges syn være bedre ettersom en voteringsordning krever minst 50% negative stemmer for å få effekt.

Det ble også diskusjon rundt et forslag fra USA om å gjøre noen av prosedyrene mer transparente. Etter dagens system sirkuleres bl.a. ikke kommentarer som kommer inn via votering. Norge og andre medlemmer uttrykte sin støtte til å innføre rutiner som gir medlemmene anledning til å se hvilke innspill og eventuelle protester andre medlemmer måtte ha før endelig votering avlegges.

Leder i ExNB som består av de Europeiske sertifiseringsselskapene la frem sin rapport. Forsamlingen ble informert om at etter 20 april 2016 vil ATEX-sertifikat utstedes etter det nye ATEX-direktivet. Gamle sertifikat vil ikke kunne oppdateres etter denne datoen.

IECEx er IECs sertifiseringsprogram for eksplosjonsfarlige områder. Medlemsnasjonene møtes årlig til møte i «Ex – Management Committee» som er det øverste organet innen IECEx. I år ble da møtet holdt på New Zealand.I tilknytning til møtene ble det samme uke avviklet IECExTAG-møte som er sertifiseringsselskapenes årlige samling der utfordringer og forslag til tolkninger tas opp. Norges sertifiseringsselskap Presafe deltok med sin representant. NEK deltok også som observatør. Det ble også avviklet andre aktiviteter som trening av inspektører og andre informative presentasjoner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

Dato
25.09.2023