Tilbake

Besøk fra Bhutan

DSB har som norsk elsikkerhetsmyndighet et samarbeid med tilsvarende myndighetsorgan i Bhutan. Som ledd i besøk fra Bhutan har NEK hatt besøk fra DSB og Bhutan Electricity Authority – BEA.

Besøk fra DSB og Bhutan Electricity Authority – BEA

NEK informerte om internasjonal standardisering relatert til IEC og tilsvarende europeisk arbeid innenfor CENELEC. Det siste med vekt på harmoniserte standarder regulert av direktiver. Spesielt ble det lagt vekt på rollene til myndigheten (DSB – lov/forskrift) og standardiseringsorganet (NEK), samt samarbeidsrelasjoner mellom disse.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022