Tilbake

IEC General Meeting 2015

Årets IEC General Meeting (GM) finner sted i Minsk, Hviterussland i perioden 12.-16. oktober 2015. Som kjent er GM en samling av formelle, administrative møter, herunder årlig generalforsamling, samt en rekke normkomitemøter hvor tekniske diskusjoner og forhandlinger står sentralt.

IEC General Meeting i Minsk 2015

GM kan variere mye i størrelse, avhengig av kapasiteten til årets arrangør. Fjorårets møte var i Tokyo i regi av den japanske standardiseringsorganisasjonen JISC. Den gangen var det svært mange deltagere. Årets møte i Minsk, i regi av BELST, har mindre omfang. Men sett med norske øyne er det flere sentrale normkomitéer som har sine hovedmøter samt møter i tekniske underkomiteer og arbeidsgrupper. Her kan bl.a. nevnes:

  • TC 9   – Electrical equipment and systems for railways
  • TC 22 – Power electronic systems and equipment
  • TC 31 – Equipment for explosive atmospheres
  • TC 99 – System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects

Disse normkomitéene er viktige for norske bedrifter og myndigheter og vil alle ha norsk deltagelse på forskjellig nivå. Det blir en sammensatt delegasjon fra Norge som  ledes av NEKs styreleder Trond Sollie, Nemko. Vi er spesielt stolte av at vi også denne gangen har med to Young Professionals, sivilingeniørene Elisabeth Abilgaard, Statnett, og Tyson Wu fra ENI/Karsten Moholt. Disse to deltar i et eget tredagers program rettet mot yngre personer med interesse for standardiseringsarbeid. I tillegg deltar begge også i normkomitemøter, hhv TC 22 og 31, som ordinære norske delegater.

IEC General Meeting 2015

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023