Tilbake

Alkolås med sertifisering for sikkerhet

Stortingsvedtaket 2. juni om alkolåskrav i norske busser og taxi har reist mange spørsmål om hvordan alkolåsene skal installeres, brukes og fungere. Norge har siden 2006 gjennom NEK deltatt i dette arbeidet, og fra 2011 gjennom nasjonal speilkomité for alkolås.

Volvo buss med alkolås

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELECs alkolåskomite, BTTF 116-2, har siden 2004 utarbeidet europeiske standarder med funksjonalitetskrav og retningslinjer for installering, bruk og vedlikehold av alkolås.

CENELECs alkolåsstandarder inngår i EU-Kommisjonens alkolåsdokumenter, og forventes å bli del av EU’s lovgivning og forskrifter for bruk av alkolås i yrkeskjøretøyer. Standardene sikrer at brukerne har utstyr som holder omforente kvalitets- og funksjonalitetskrav og vil i praksis bli å regne som «forskrifter» for alle typer bruk av alkolås også i Norge.

NEK EN 50436-1 og -2: Internasjonale funksjonalitetskrav og testkrav for alkolås:

Nyeste utgave er gjeldende fra 1. februar 2014. Den angir teknologikrav, sikkerhetskrav, spesifikasjoner og brukerkrav som sikrer at alkolåsen fungerer under alle kjente klimatiske og brukermessige forhold i alle europeiske land, herunder Norge.

NEK CLC/TR 50436-3: Internasjonal veileder for anskaffelse, implementering og bruk av alkolås:

NB – Her foreligger det et nytt «Draft Document» til sluttbehandling. Dette blir en internasjonal veileder som angir veien fra forslag via implementering til bruk av alkolås som kvalitetssikringsverktøy for transportselskaper. Standarden angir ivaretakelse av faglig-politiske rettigheter for brukerne, forebyggende alkoholpolicy, og handlingsplan for oppfølging av alkoholproblemer. (Jfr. den norske AKAN-modellen.)

Last ned Draft prEN 50436-3 fra mai 2015.

Alkolås

NEK EN 50436-6: Datasikkerhet for alkolåsregistre med tilhørende data:

Standarden bygger på EUs Datalagringsdirektiv og angir hvordan data fra alkolåsregistrene skal sikres, behandles og brukes, eksempelvis i HMS-arbeid for å forebygge, oppdage og redusere mulige alkoholproblemer, jfr. anbefalingene som foreligger i NEK CLC/TR 50436-3.

NEK anbefaler at alkolås som monteres i norske kjøretøyer er sertifisert i henhold til kravene i nyeste utgave av NEK EN 50436-1 og -2.

Eventuelle spørsmål om det pågående europeiske standardiseringsarbeidet kan rettes til komitéleder Bjarne Eikefjord, tlf 906 10 775.

Stortingsvedtak 2. juni om alkolås i norske busser og taxi

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023