Tilbake

NEK TR 750, fiber ut til brukeren

NEK TR 750 – Fiberoptisk aksess til bruker er en veiledning for å etablere FTTx – nett. Det har vært en voldsom økning i utbygging av FTTx –nett de siste årene og det forventes fortsatt vekst i dette fagområdet. Samfunnet er avhengig av bredbåndsinfrastruktur for å fungere. Dette gjelder både innen private, offentlige og næringsmessige anvendelser.

Fiber

NEK TR 750 er et verktøy for planlegging og installasjon av fiberoptiske bredbåndsnett frem til brukere (FTTX nett). NEK TR 750 sikrer en enhetlig struktur og er med på å høyne kvalitetsnivået på bredbåndstrukturen i Norge. Noe som også gir lengre levetid. NEK TR 750 beskriver de ulike former for FTTx som finnes og gir en forståelse for hvor og hvordan disse nettene passer inn i ny og eksisterende infrastruktur. NEK TR 750 er også med på å øke standardiseringen innen FTTX-nett. Dette gir økt forutsigbarhet for aktører som ønsker å leie, kjøpe eller inngå samarbeid om bruk av FTTX-nett til overføring av tjenester.

NEK TR 750 gir anbefalinger og angir grunnleggende krav som må stilles til en moderne infrastruktur for å møte dagens og fremtidens krav til kapasitet, avstand og kvalitet.

NEK TR 750 omfatter:

  • Planlegging av område- og aksessnett
  • Etablering av noder og tilkobling av brukere
  • Planlegging og etablering av fremføringsveier
  • Planlegging av effektbudsjett
  • Anbefalte fibertyper og installasjonsmateriell

NEK TR 750 er basert på CLC/TR 50510:2012, som er utarbeidet av CLC/TC 86A, Optical fibre and optical fibre cables

Veiledningen er oversatt til norsk, bearbeidet og tilpasset norske forhold av NK 86.

NEK TR 750 forventes å være klar for salg i løpet av juni 2015.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024