Tilbake

NEK EN 61508-serien

NEK EN 61508-serien er utarbeidet av IEC SC 65A – System Aspects. Standardserien dekker det som har med funksjonell sikkerhet å gjøre. Og funksjonell sikkerhet som konsept møter man overalt.

I det offentlige rom, på fabrikker, i kontorer og hjemme; vi er omringet av en økende mengde av elektrisk, elektronisk og programmerbar elektronisk (E/E/PE) utstyr og systemer. Mange av disse kunne forårsaket skade på mennesker dyr og miljø, hvis ikke de innbygde sikkerhetsmekanismer hadde fungert korrekt og tilfredsstillende til å redusere potensiell risiko ned til et akseptabelt nivå.

Funksjonell sikkerhet er og skal være en del av et overordnet system som er avhengig av at systemet eller utstyret opererer korrekt som respons på de signaler det mottar. Funksjonell sikkerhet er altså basert på et aktivt system. Dette kan være en temperatursensor som indikerer for høy temperatur og dermed stanser et utstyr eller en prosess før fare oppstår. Forskjellige elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske komponenter (E/E/PE) kan benyttes som aktive enheter for å ivareta sikkerheten i eksempelvis brann og gass-systemer, nødstoppsystemer, medisinsk utstyr, jernbanesikkerhet (RAMS), og forrigling av maskiner – bare for å nevne noen.

Det er også vel anerkjent at konsekvensene av svikt i et produkt, system eller en prosess kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. I slike tilfeller kan NEK EN 60508-serien også benyttes til å angi noen E/E/PE sikkerhetsrelaterte systemer for å forhindre dette. Ergo er det ikke bare de rent menneskelige farene som forhindres, men også de økonomiske følgene av en eventuell svikt.

Det at standardserien i tillegg tar for seg produkter og systemer gjennom hele livsløpssyklusen gir serien et solid fortrinn. NEK EN 60508 er også en basis for mange andre standarder som tar for seg sikkerhet. NEK mener derfor at mange bransjer bør benytte seg av denne serien og dens metodikk så vel internt som på tvers mot andre bransjer.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024