Tilbake

NEK seminar på Eliaden 2014

Våren har vært full av nyheter fra NEK. De nye og gamle publikasjonene vil samlet sett gi et solid fotavtrykk i bransjen, sier fagsjef Leif T. Aanensen.

NEK-seminar på Eliaden 2014

Målet er å utstyre bransjeaktørene med stadig flere verktøy som kan forenkle prosessen med planlegging og utførelse av el- og ekomanlegg, samt sette standarden i forhold til elsikkerhet generelt. Vi ønsker også å bidra til utvikling av standarder for tjenester som tilbys av bransjeaktørene.

På seminaret 4. juni samlet NEK rundt 80 deltakere hvor parolen var «El- og ekomstandarder i et bredere perspektiv. Under dette arrangementet ble det redegjort for de siste publikasjonene, samt gitt en helhetlig oversikt over de mest sentrale normsamlinger og publikasjoner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023