NEK 860 Digital stasjon

Digitalisering av stasjoner

Samlingen inneholder standarder som eiere, innkjøpere, leverandører og brukere av såkalte digitale stasjoner i varierende grad vil ha bruk for.

En Digital Stasjon er en fellesbetegnelse på automatiserte og digitaliserte anlegg for transformatorer og koblingsanlegg i det høyspente elektrisitetsnettet.

Eiere av stasjonene er nettselskap, kraftprodusenter, store industriaktører, olje og gassprodusenter m.fl. I tillegg er leverandørindustrien engasjert i alle fasene av stasjonenes levetid.

 

Kontakt salg@standard.no for et tilbud eller ring 67 83 87 00.

Om produktet

Standardene dekker spesifikasjoner for hvordan alt prosessorbasert utstyr i den digitale stasjonen skal kommunisere og utveksle informasjon. Det være seg informasjon om måleverdier, hendelser, alarmer, styringssignaler og tilbakemeldinger fra utførte kommandoer/styringer. Den største standardserien som dekker disse informasjonstypene heter NEK IEC 61850 som også kan anskaffes som en egen serie fra IEC, hvis ønskelig.

Spesielt for håndtering av måleverdier gjelder at de nye digitale energimålingene krever oppmerksomhet og annen håndtering/forvaltning enn tradisjonelle energimålinger fra analoge måletransformatorer. I denne pakken inngår derfor også sentrale standarder for beskrivelse og spesifikasjon av verdikjeden for målinger og energimålinger i de digitale stasjonene.

De 5 hovedseriene i samlingen

De 5 hovedseriene i denne samlingen inkluderer

  • NEK IEC 61850-* – Communication networks and systems for power utility automation
  • NEK IEC 60044-7 og -8 – Instrument transformers
    Part 7: Electronic voltage transformers og Part 8: Electronic current transformers
  • NEK IEC 61869-* – Instrument transformers
  • NEK IEC 62052-* – Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions
  • NEK IEC 62053-* – Electricity metering equipment – Particular requirements

Stor rabatt ved å kjøpe samlingen

Ved kjøp av alle standardene individuelt, vil prisen bli omtrent 275.000,-, men vi tilbyr alle standardene som en samling til en meget redusert pris.

Dette vil avhenge av abonnementsavtale og antall brukere.

Gå til nettbutikk