Lars Jakob Paulsen

"Høyspenningaanlegg i fokus"

Lars Jakob Paulsen

Om foredragsholder

Lars Jakob Paulsen har tidligere bakgrunn som nettplanlegger i Norges største nettselskap Elvia. Der han jobbet mest med profesjonelle aktører som ønsket å koble seg til strømnettet, eller endre på kraftkabler eller kraftlinjer.

Dette har gitt han en bred erfaring med hva et nettselskap jobber med. Fra 230V lavspenning nett til 132 kV kraftlinjer og endringer i stasjonsanlegg. Han har også vært hovedkontakt for Ruter og andre selskaper som har søkt om å elektrifisere bussflåten sin.

Med sin bakgrunn fra nettselskap har han kjent på kroppen hvordan elektrifisering og det grønne skiftet har påvirket nettbransjen og elkraftnettet. Med utdanning innenfor fornybar energi og med spesialisering i elkraft er han engasjert i elkraftens utvikling og dens rolle i tiden fremover.

Tema

Et av temaene er Asset Management som er rettet mot kraftnettet som bygger på ISO 55000 serien. Dette er et helt nytt prosjekt i IEC som etablerer ny terminologi og nye standarder. Asset Management er sentralt når bransjen nå må gjøre enorme investeringer i elkraftsystemet fremover.

Han leder også NEK sitt prosjekt med mål om å standardisere grensesnitt mellom aktører i hele kraftnettet både for EL og for EKOM. Denne standarden (NEK 499) er under arbeid og bygger på erfaringer NEK har fra NEK 399 som standardiserer grensesnittet for EL og EKOM mellom bygningseier og netteier for spenninger under 24 kV.

Lars Jakob holder gjerne innlegg om disse temaene, inkludert om NEK 440 og hvor han drar veksel på sin erfaring med standardisering, samt arbeid som nettplanlegger og utdanning innen elkraft i sine innlegg.

Tidligere fordrag

  • Høyspenningskonferansen 2023

  • Trainors Elsikkerhetskompetanse 2023

  • Lansering NEK 440 2022

  • REN tekniske konferanse 2022

Ønsker du Lars Jakob Paulsen som foredragsholder?

    JaNei