Leif T. Aanensen

"Teknologi former samfunn"

Leif T. Aanensen

Om foredragsholder

Leif T. Aanensen er administrerende direktør i NEK. Virksomheten har hatt en tilstrømming i nettverket sitt som savner sidestykke internasjonalt. Vertøyene NEK stiller til rådighet er viktig for virksomhetenes markedsadgang, deres digitale transformasjon og effektivisering. Det er disse tre stikkordene som er utgangspunktet for mange av Aanensens innlegg. Han har vært en del av virksomheten siden 2012 og selv ledet den digitale transformasjonen som har vært nødvendig i NEKs arbeid.

Aannensen er utdannet sivilingeniør ved NTNU og har i tillegg MBA innen administrasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i Bergen. Han startet karrieren innen konsulentbransjen, men har siden opparbeidet lang erfaring fra forvaltningen. Han har 25 års erfaring innen ledelse, hvor teknologi alltid har vært i sentrum.

Leif Aanensen

Tema

De store linjene innen teknologiutviklingen og hvordan disse påvirker samfunnet vårt er tema Aanensen liker best å snakke om. Nye impulser kommer til og gjør  gjør innleggene tidsaktuelle.

Som foredragsholder tar han utgangspunkt i de siste internasjonale trendene og teknologiutvikling i sine innlegg og bruker disse til å gi inspirende innlegg om vekst og verdiskaping. Hvilke av disse trendene påvirker norsk næringsliv og hvordan kan man skape verdi på disse? Aanensen er også opptatt av at næringsaktørene skal forstå de viktige spillereglene som gjelder for internasjonal handel og hvordan bruk av riktige standarder bør inkorporeres som en del av virksomhetens strategi. Under er det listet opp tre temaer som kan være utgangspunkt for et innlegg.  Anbefalt tid er 20-30 minutter.

Ulike temaer engasjerer

Tema 1: Teknologiske trender

I disse dager sitter ord som kunstig intelligens, robotisert produksjon, IOT og effektivisering gjennom teknologi langt fremme på tungen. Hvordan påvirker dette samfunnet vårt og nærmere bestemt din næring? Hva kreves av kompetanse i bedriftene for å opprettholde konkurransekraften mot land som ivrig tar i bruk slik teknologi? Går vi mot et samfunn med økt verdiskaping gjennom introduksjon av ny teknologi, men hvor jobbene til folk flest gradvis forsvinner?

Tema 2: Internasjonal handel

Norsk industri som ønsker å lykkes i de internasjonale markedene, må følge en del spilleregler. Hvem setter disse spillereglene, hva er hovedinnholdet i disse og hvilken rolle spiller standardene i dette landskapet? Aanensen tar oss med på en gjennomgang av anbefalt strategi for virksomheter som har internasjonale ambisjoner.

Tema 3: Standarder som del av virksomhetsstrategi

Standarder handler om gjenbruk av effektive løsninger utviklet av verdensamfunnets fremste eksperter innen et fagområde. Virksomheter som søker effektivitet, bør bruke standarder som et ledd i virksomhetens effektivisering og strategiske utvikling. Kreativitet og energien til de ansatte bør brukes til å utvikle virksomhetens egenart, ikke til å gjenoppdage løsninger som allerede er løst i internasjonalt anerkjente standarder.

Tidligere fordrag

  • Samfunnssikkerhetskonferansen

  • Fibermagi

  • Internasjonalt symposium om kompetanse og kapasitetsbygging

  • En rekke av NEKs årlige konferanser

Ønsker du Leif Aanensen som foredragsholder?

    JaNei