Kristoffer Gjertsen

"Driftssikkerhet og brenselceller i fokus"

Kristoffer Gjertsen

Om foredragsholder

Kristoffer Gjertsen har bakgrunn fra Forsvaret hvor han arbeidet med anskaffelser i Forsvarsmateriell. Gjertsen spesialiserte seg innen mobile elektriske anlegg, som er viktig for å sikre militære styrkers mobilitet. Slike anlegg er også viktig i katastrofeområder for beredskapsaktørene.

Gjertsen arbeid i NEK tar sikte på å bidra til å fylle totalforsvarskonseptet med reelt innhold. Konseptet legger opp til utvidet samarbeid mellom millitære og sivile beredskapsaktører. For å få et slikt samarbeid til å fungere i praksis trengs omforente standarder.

Kristoffer Gjertsen har utdanning innen elkraft og systems engineering. Han er i dag fagsjef innen området forsvar og beredskap. Her har også han ansvar for komiteen som utvikler standard for dokumentasjon og merking, driftssikkerhet og brenselceller.

Tema

Kristoffer Gjertsen kan gi et levende innblikk i utfordringer og mulige løsninger til hvordan el og ekom kan stilles til rådighet i felten. Hans tette samarbeid med NEKs komite innen dette feltet gir Kristoffersen en unikt oversikt. El og ekom er ikke bare grunnleggende innsatsfaktorer i et velfungerende samfunn, tilsvarende er også tilfelle ved militære operasjoner og i katastrofeområder.

Gjertsen leder også NEKs standardiseringsarbeid innen brenselceller. Slik teknologi er en viktig del av det grønne skiftet og supplerer batteriteknologi og annen energilagring. Kristoffer Gjertsen leder også NEKs standardiseringsarbeid innen driftssikkerhet, samt dokumentasjon.

Kristoffer Gjertsen er en solid foredragsholder som leverer på inngående kunnskap.

Tidligere fordrag

  • Strukturering av anlegg og referansebetegnelser 2023
  • Utviklingsprogram for komiteledere – Modul I – Grunnleggende komiteledelse 2023
  • Utviklingsprogram for komiteledere – Modul II – Effektiv komiteledelse
  • Utviklingsprogram for komiteledere – Modul III – Internasjonal standardisering
  • Utviklingsprogram for komiteledere – Modul IV – Nasjonale prosjekter
  • Brenselceller for maritime applikasjoner 2022
  • Standard for forsvar og beredskap 2022
  • Brenselceller 2021

 

Ønsker du Kristoffer Gjertsen som foredragsholder?

    JaNei