Kristoffer Gjertsen

"Funksjonelle, trygge og kompatible systemer for forsvar og beredskap"

Kristoffer Gjertsen

Om foredragsholder

Kristoffer Gjertsen har bakgrunn fra Forsvaret og Forsvarsmateriell hvor han arbeidet med anskaffelser og forvaltning. Gjertsen spesialiserte seg innen kraftforsyning og mobile elektriske anlegg, som er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse sine oppdrag. Slike anlegg er også en viktig innsatsfaktor når nødetatene skal respondere på større hendelser.

Kristoffer Gjertsen har utdanning innen elkraft og systems engineering. Han er i dag fagsjef for området forsvar og beredskap. Han har også ansvar for komiteene som utvikler standarder for dokumentasjon og merking, driftssikkerhet og brenselceller.

Tema

Kristoffer Gjertsen kan gi et levende innblikk i utfordringer og mulige løsninger for kraftforsyning og elektriske anlegg i felt. Hans tette samarbeid med NEKs komite innen dette feltet gir Gjertsen en unik oversikt.

Gjertsen leder også NEKs standardiseringsarbeid innen brenselceller. Denne teknologien er en viktig del av det grønne skiftet og supplerer batteriløsninger og fornybar energiproduksjon. Kristoffer Gjertsen leder også NEKs standardiseringsarbeid innen driftssikkerhet, samt dokumentasjon.

Kristoffer Gjertsen er en solid foredragsholder som leverer på inngående kunnskap.

Tidligere fordrag

  • Strukturering av anlegg og referansebetegnelser 2023

  • REN beredskapsdager 2022

  • Brenselceller for maritime applikasjoner 2022

  • Standard for forsvar og beredskap 2022

  • Brenselceller 2021

Gjertsen har i tillegg holdt en rekke innlegg i ulike sammenhenger, for virksomheter, organisasjoner og myndigheter.

Ønsker du Kristoffer Gjertsen som foredragsholder?

    JaNei