Tor Kristian Sørensen

"Vår elektriske fremtid!"

Tor Kristian Sørensen

Om foredragsholder

Tor Kristian er ansatt i NEK som rådgiver – utredning og analyse. Utdanningsbakgrunnen hans er fra Handelshøyskolen BI, Oslo MET og USN innenfor fag som Grønn vekst, konkurransekraft, journalistikk, innovasjon- og endringsledelse.

Videre har han en allsidig erfaring gjennom å ha jobbet for mange ulike oppdragsgivere (offentlig og privat) innenfor et stort spenn av ulike næringer.

Har et særlig fokus på endring og utvikling mot en mer bærekraftig fremtid, sirkulær økonomi, samfunnsansvar og virksomheters muligheter i det grønne skiftet.

Tema

1. Natur og Klima: Utforsker mulighetene som åpner seg innen bærekraftig vekst og utvikling. Hvordan kan norsk næringsliv spille en sentral rolle i den grønne økonomien fremover?

2. Samfunn og Struktur: Vi ser på hvordan samfunnet rundt oss forandrer seg og hvordan virksomheter kan tilpasse seg endringene for å skape økt konkurransekraft.

3. Politikk og Policy: Forstå hvordan politiske beslutninger vil forme fremtiden for næringslivet og hvilke muligheter som kan oppstå som et resultat av politiske beslutninger nasjonalt og internasjonalt.

4. Teknologi og Trender: Oppdag de nyeste innovasjonene og teknologiene som vil transformere industrier og forretningsmodeller. Hvordan har tidligere tradisjonelle virksomheter tilpasset seg en ny digital fremtid – og hvordan er reisen videre?

Tidligere fordrag

  • Høyspenningskonferansen 2023, (Vår elektriske fremtid).

  • Elsikkerhetskonferansen 2023 (Vår elektriske fremtid).

Ønsker du Tor Kristian Sørensen som foredragsholder?

    JaNei