Gunnar Gjesdal

"Standardisering innen samferdsel"

Om foredragsholder

Gunnar Gjesdal leder NEKs satsing for el og ekom innen samferdsel. Det er med solid kompetanse og erfaring at Gjesdal viser vei innen dette viktige område. Årlig gjøres det store investeringer i sektoren, og elektro utgjør en voksende del av disse.

Gjesdal sto bak oppbygging av NK 300, som er en av NEKs største komiteer. Her samles de sentrale vegforvalterne, aktuelle myndigheter, rådgiverne og leverandørindustrien. Standardene som utvikles danner grunnlag for leveranser på flere milliarder kroner årlig.

Gunnar Gjesdal

Tema

Organisering av eierskapet til det norske vegnettet forutsetter tett samarbeid og koordinering mellom vegeierne. Videre kreves det koordinering og samarbeid med relevante myndigheter. Gjesdal har gjennom sitt tette samarbeid med vegsektoren tilegnet seg unik kompetanse om tidsaktuelle problemstillinger. Blant disse finner man: Elektrifisering av tungtransport, elektrifisering av flyflåten, elektrifisering av byggeplassen.

Gjesdal gir også innlegg om følgende av NEKs publikasjoner: El og ekom i veginfrastruktur (NEK 600), standarder knyttet til ladeinfrastruktur og Standardisering innen elektriske jernbaneanlegg NEK 900.

Gjesdal drar veksel på sin erfaring fra entreprenør, forvaltning og myndighetsorgan i sine innlegg.

Tidligere fordrag

 • Seminar NEK 900:2023 Elektriske jernbaneinstallasjoner

 • Lansering av NEK 600:2022

 • Lansering vegnormal N601 og NEK 600:2021

 • Eltransportforum 2021

 • El og ekom i samferdsel 2021

 • Brukerforum spenningskvalitet 2022

 • Forum for vegbelysning 2023

 • Vegbelysning REN 2021

 • NEKs Elsikkerhetskonferanse 2019

Ønsker du Gunnar Gjesdal som foredragsholder?

  JaNei