Tilbake

Espen Masvik ny leder i NEK/NK 99!

Vi ønsker Espen Masvik velkommen som ny leder i NEK/NK 99. Det er denne komiteen som har ansvaret for teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg. Vi vil samtidig takke Øystein Gåserud for flott innsats som leder av komiteen i mange år og den jobben som har blitt gjort på NEK 440.

Leder i NK 99 Espen Masvik

Espen Masvik er utdannet sivilingeniør elkraft og jobber som sjefingeniør elektriske anlegg på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Masvik har arbeidet i DSB siden 2004, med et kort avbrekk, og har hatt forskriftsansvaret for elektriske forsyningsanlegg siden 2012. Hans erfaring strekker seg fra maritime anlegg til landanlegg, både som prosjekterende og utførende, og han har sågar fagbrev som elektriker.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022
Høyspenning livsfare

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

Dato
17.10.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022