Kategori: -Månedens komité og standard

Ny versjon av IEC Collaboration Tools

Ny «Collaboration Tools» fra IEC

Publisert 13.06.2018

– Vi er godt tilfreds med å få det nye verktøyet på plass. Den eksisterende utgaven bærer preg av å synge på siste verset. Ekstra artig er det at vi...

Les innlegg
Følg med på månedens komité!

NK 62 elektromedisinsk utstyr

Per Tveiten Publisert 14.02.2017

I tillegg pågår arbeid med kvalitetssikring og standardene for de omfattende digitale programmerings- og databehandlings-systemene. For den vanlige befolkningen er det nærliggende å tenke elektromedisinsk utstyr for pleie i hjemmet.Viktige standarder...

Les innlegg
Følg med på månedens standard!

NEK 439 del C – guide for spesifisering av tavler

Leif Aanensen Publisert 10.01.2017

NEK har tidligere skrevet en artikkel om elektriske lavspenningstavler som selve hjertet i det elektriske anlegget. I større anlegg kan det til og med være flere slike hjerter, som skal...

Les innlegg
Følg med på månedens komité!

Kompetansemiljøet NK 64

Publisert 10.01.2017

Komiteen kan skilte med en imponerende liste av eksperter. På komiteens egen NK 64 komitéside kan du se hvem som er medlem i komiteen. En gjennomgang av komiteen viser en god...

Les innlegg

NK 17 – Brytere

Lars Ihler Publisert 06.12.2016

Den norske komitéen håndterer alle dokumenter fra IEC-komitéen TC 17 og de to underkomiteene TC 17A, brytere, og TC 17C, tavler. Den overordnede tittelen ‘brytere’ omfatter i dag høyspentbrytere med...

Les innlegg

Høyspente koblings- og bryteranlegg

Lars Ihler Publisert 06.12.2016

Standardserien for spesifikasjon av høyspentbrytere inneholder alt fra de generelle kravene i IEC 62271-1 til krav for testing og grensenitt for kommunikasjon vha IEC 61850. Komité NK 17 berabeider for tiden...

Les innlegg

NEK 445:2016 Luftledninger over 1 kV

Hans Habbestad Publisert 14.11.2016

NEK 445 er en norsk oversettelse av EN 50341-1:2012 som erstatter EN 50341-1:2001+ A1:2009 og EN 50423-1:2005 med Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge.HVA ER NYTT?Den vesentligste endringen i EN...

Les innlegg

Månedens komité – NK 11 Luftledninger over 1kV

Hans Habbestad Publisert 14.11.2016

Komiteens arbeidsområde er å ivareta norske interesser innenfor arbeidsområdet til IEC TC11 og CENELEC TC 11X og implementere og utvikle norske elektrotekniske normer for luftledninger med nominell spenning over 1 kV....

Les innlegg

Månedens komité – NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

Arild Roed Publisert 25.10.2016

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger er ansvarlig for utvikling av NEK 410 for elektriske installasjoner på skip. Komiteen ledes av Vemund Kårstad...

Les innlegg

NEK 420A:2016 – Elektriske installsjoner i Ex-områder

Arild Roed Publisert 21.10.2016

Månedens standard i oktober er NEK 420A:2016 – Elektriske installsjoner i Ex-områder. Følgende europeiske/internasjonale normer inngår i NEK 420A: EN/IEC 60079-14, EN/IEC 60079-17, EN/IEC 60079-19, IEC/IEEE 60079-30-2.Hva er nytt?Bokserie med...

Les innlegg