Tilbake

Kompetansemiljøet NK 64

NK 64 har alltid vært en av NEKs største komiteer. Som forvaltere av NEK 400 har komiteen lagt ned et solid arbeid i å bidra til elsikkerhet i kongeriket. Komiteen arbeider for tiden med nye utgave av NEK 400 som vil lanseres i juni 2018.

Følg med på månedens komité!

Komiteen kan skilte med en imponerende liste av eksperter. På komiteens egen NK 64 komitéside kan du se hvem som er medlem i komiteen. En gjennomgang av komiteen viser en god bredde i representasjonen. Den kan skilte med følgende representasjon:

 • Fire fra offentlige myndigheter
 • Fire fra installatørbransjen
 • Fire fra leverandørindustrien
 • Tre fra vei-, og jernbanesektoren
 • Fire fra rådgivende ingeniørvirksomhet
 • Tre fra netteiervirksomhet eller bransjeforening
 • To fra kurs/undervisning
 • To fra byggherresiden
 • En fra lokalt eltilsyn
 • En industribruker
 • En  fra rådgivende ingeniør industri
 • En fra Akademia

NEK stiller med en av sine fagsjefer som sekretær for komiteen. Fagsjef Leif T. Aanensen er godt tilfreds med samarbeidet:

NK64 er en inspirerende og flott gjeng å samarbeide med. Det er alltid god bredde i diskusjonene, noe som sikrer god kvalitet på konklusjonene. Komiteen har hatt en høy produksjon over tid, hvor fokuset alltid er å holde elsikkerheten i hevd, sier fagsjef Leif T. Aanensen.

Han legger videre til at han opplever komiteen som en arena for konstruktivt samarbeid mellom myndighetene og  næringen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023